เปิดร่างแก้ไข พ.ร.บ.ข้าว ฉบับเข้า สนช.วันนี้

ผู้สื่อข่าว”ประชาชาติธุรกิจ”รายงานว่าวันนี้ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะมีการเสนอร่าง พ.ร.บ.ข้าว พ.ศ. … วาระ 3 ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีการแก้ไข ล่าสุดร่าง พ.ร.บ.ฉบับเดิมที่ได้ผ่านการพิจารณาของสนช.วาระ 1 ไปเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561