“วิษณุ” ยัน ม.44 ไม่ได้สั่งปิดเหมือง แค่ไม่ต่อใบอนุญาต จึงไม่ขัดข้อตกลงการค้า

“วิษณุ” ยัน ม.44 แก้เหมืองทองอัคราไม่ขัดข้อตกลงการค้าไทย-ออสเตรเลีย

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 28 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวกรณีที่มีข่าวว่าบริษัทคิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคำชาตรี เรียกร้องค่าชดเชยจากรัฐบาลไทย จากการละเมิดข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่ง คสช.แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำว่า ยังไม่ทราบ เรื่องนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องให้คำตอบ และเมื่อ พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับแล้ว คณะกรรมการนโยบายแร่ (กนร.) จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ สำหรับคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ประกาศออกไปนั้น ถ้าอ่านในรายละเอียดจะเห็นว่าไม่มีอะไรที่ขัดกับข้อตกลงการค้าเลย เพราะไม่ได้สั่งให้ปิดเหมือง แต่ไม่ให้ต่อใบอนุญาตดำเนินการจนกว่า กนร.จะพิจารณาและมีมติเป็นอย่างอื่น และเวลาจะเปิดก็ไม่ต้องใช้อำนาจตามมาตรา 44 เปิดใหม่ด้วย แต่หากใน ม.44 ไปบอกว่าปิดเหมืองเมื่อนั้นจึงจะขัดกับข้อตกลง

 


ที่มา : มติชนออนไลน์