พาณิชย์เตรียมสานสัมพันธ์ สร้างโอกาสดึงนักลงทุนจีน-ฮ่องกง เข้ามาในไทย หลังฮ่องกงได้ตั้ง HKETO ในไทย

พาณิชย์เตรียมสานสัมพันธ์ สร้างโอกาสดึงนักลงทุนจีน-ฮ่องกง เข้ามาในไทย หลังฮ่องกงได้ตั้ง HKETO ในไทย ที่เล็งเห็นศักยภาพของไทย

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า การเปิดสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง หรือ Hong Kong Economic and Trade Office (HKETO) ประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นสำนักงานลำดับที่ 13 ของฮ่องกงที่เปิดขึ้นทั่วโลก และเป็นแห่งที่ 3 ในอาเซียน ต่อจากสิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย สะท้อนว่า ฮ่องกงมองเห็นถึงศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนที่เชื่อมต่อกับ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในด้านการค้าและการลงทุน โดยจะช่วยเสริมศักยภาพด้านการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศ

โดย HKETO จะช่วยสนับสนุนและเชื่อมโยงองค์ความรู้กับองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) ที่จะช่วยให้นักลงทุนไทยมีศักยภาพด้านการลงทุนในจีนและฮ่องกงมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ไทยและฮ่องกงยังมีความร่วมมือระหว่างบริษัท อินโนสเปช (ไทยแลนด์) จำกัด กับ ไซเบอร์พอร์ต ฮ่องกง ซึ่งจะนำความรู้ ความเชี่ยวชาญมาช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup)ของไทยอีกด้วย

นางชณันภัสร์ พิศาลอภิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง กล่าวว่า มีหลายอุตสาหกรรมที่นักลงทุนฮ่องกงสนใจเข้ามาลงทุนในไทย โดยเฉพาะในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อาทิ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ( S-Curve) คือ อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพในการต่อยอด (First S-Curve) อาทิ ยานยนต์สมัยใหม่ , อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ , การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการแปรรูปอาหาร และ อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

โดยในปีนี้ไทยจะเน้นผลักดันส่งออกด้านธุรกิจบริการมากขึ้น เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก โดยเฉพาะธุรกิจประเภทศูนย์การแพทย์แบบครบวจร (Wellness Center) ที่มีความพร้อมในทุกด้าน ซึ่งปัจจุบันพบว่า มีผู้สูงอายุ หรือ วัยเกษียณชาวฮ่องกง เดินทางมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับ ฮ่องกงถือว่าเป็นคู่ค้าที่สำคัญของอาเซียน ซึ่งในปี 2018 มีมูลค่าระหว่างกันถึง 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 11% ซึ่งฮ่องกงเป็นนักลงทุนอันดับที่ 5 ของไทย และคาดว่ามูลค่าการส่งออกไทยกับฮ่องกง ในปี 2561 จำนวน 12,563 ล้านเหรียญสหรัฐ จะขยายตัวถึง 12% ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในปี 2562

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ