“กนอ.” ปลื้มนิคมฯยางพาราสร้างเร็วกว่าแผน คาดเปิดลงทุนเต็มพื้นที่ปลายปีนี้

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (รับเบอร์ซิตี้) จ.สงขลา เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยางครบวงจรว่า ล่าสุดการก่อสร้างมีความคืบหน้าแล้วกว่า 55% คาดจะสามารถพร้อมให้ผู้ประกอบการเข้าใช้พื้นที่ได้ทั้งหมดประมาณปลายปี 2560 ซึ่งถือว่าเร็วกว่ากำหนดการเดิมที่ กนอ.คาดจะแล้วเสร็จภายในช่วงเดือนเมษายน 2561 โดยปัจจุบันนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศทยอยสอบถามข้อมูลด้านการลงทุนและความคืบหน้าการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง คาดว่าเมื่อมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นการใช้ยางพาราในพื้นที่ก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นด้วย เชื่อว่าสถานการณ์ราคายางพาราของไทยหลังจากนี้จะมีทิศทางที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น

ทั้งนี้ กนอ.ตั้งเป้าหมายในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ปี 2560-2564) จะมีโรงงานเข้าลงทุนในพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 70 โรงงาน มูลค่าการลงทุนประมาณ 8,000 ล้านบาท เกิดความต้องการใช้ยางพาราในภาคอุตสาหกรรมขั้นกลางน้ำและปลายน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 200,000 ตันต่อปี และเมื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางพาราแล้ว จะสามารถเพิ่มมูลค่าประมาณ 6,000-10,000 ล้านบาทต่อปี เกิดการจ้างงานประมาณ 7,000 คน หรือ 350 ล้านบาทต่อปี และจะช่วยสนับสนุนให้ราคายางพารามีเสถียรภาพและก่อให้เกิดรายได้แก่กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางในระยะยาวได้อย่างแท้จริง

นายวีรพงศ์กล่าวว่า นอกจากนี้ กนอ.ยังจัดสรรพื้นที่บางส่วนในนิคมอุตสาหกรรมยางพาราเพื่อก่อสร้างโรงงานมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) บนพื้นที่ 25 ไร่ จำนวน 21 หลัง ที่ผ่านมาได้เปิดให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าใช้พื้นที่ประกอบกิจการเป็นที่เรียบร้อย จำนวน 10 หลัง รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 5,000 ตารางเมตร ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 11 หลัง กนอ.คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมเร็วๆ นี้ เนื่องจากยังมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ให้ความสนใจสอบถามเข้ามาต่อเนื่อง เพื่อสานต่อนโยบายสานพลังประชารัฐของรัฐบาล

 

 

Advertisment

ที่มา มติชนออนไลน์