พาณิชย์ เดินหน้าจัดทำโครงสร้างการคำนวณราคาประมาณการน้ำมันปาล์มเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกภาคส่วน

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาน้ำมันพืชบริโภคร่วมกับผู้แทนคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีการหารือกรณีที่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้เรียกร้องให้แก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มที่อ่อนตัวลงและราคาจำหน่ายปลีกน้ำมันปาล์มบรรจุขวด 1 ลิตร ไม่สอดคล้องกับราคาผลปาล์มน้ำมันและราคาน้ำมันปาล์มดิบ

จากสถานการณ์ในปัจจุบันระดับราคาน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวลดลงจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ประกอบกับการบริโภคน้ำมันปาล์มไม่ขยายตัวมากนัก แต่ราคาจำหน่ายน้ำมันปาล์มบรรจุขวด 1 ลิตร ยังคงมีราคาจำหน่ายปลีกที่ขวดลิตรละ 42.00 บาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับราคาผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มดิบ คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาทบทวน
ราคาจำหน่ายปลีกน้ำมันปาล์มให้เคลื่อนไหวสอดคล้องตามภาระต้นทุนและสถานการณ์ปัจจุบัน


กรมการค้าภายใน จึงได้จัดทำโครงสร้างการคำนวณราคาประมาณการตั้งแต่ผลปาล์มน้ำมัน น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) และน้ำมันปาล์มบรรจุขวด 1 ลิตร เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ราคาจำหน่ายที่ควรจะเป็นให้สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงและสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกเดือนหรือทุกครั้งที่ต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันปาล์มบรรจุขวด 1 ลิตร จะผันแปรขึ้นลงตามราคาวัตถุดิบ ผลพลอยได้ ค่าใช้จ่ายและสถานการณ์ข้อเท็จจริงในแต่ละช่วงเวลา และจะไม่มีการกำหนดเพดานราคาจำหน่ายปลีกแนะนำน้ำมันปาล์มอีกต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สร้างความเข้าใจผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน (www.dit.go.th) เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกภาคส่วน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ