ครม.เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม เพื่อดูแลอุตสาหกรรมอย่างมีระบบมากขึ้น

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. ผู้สื่อข่าวรางงานจากตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาลว่า นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงภายหลังจากการประชุมของรัฐมนตรีวันนี้ว่า ปัจจุบันการสนับสนุนการขับเคลื่อนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มมีเพียงคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งชาติ หรือ กนป. เป็นผู้ดูแล ซึ่งคณะกรรมการปัจจุบันมีการจัดตั้งตามระเบียบโดยนายกรัฐมนตรี ทำให้มีอุปสรรคขาดกลไกในการสนับสนุนและการขับคลื่นในการดำเนินงาน ในการดูแลอุตสาหกรรมนี้อย่างเป็นระบบ และการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานขาดเอกภาพการบริหารจัดการ ขาดการบูรณาการ ทำให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่ทันต่อเหตุการณ์

เหตุนี้จึงมีการร่าง พรบ. ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มฉบับนี้ขึ้นมา ใน พรบ. ฉบับนี้ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มแห่งชาติจำนวน 40 คน ประกอบด้วย กรรมการจากภาครัฐ เอกชน สถาบันเกษตรกร สภาเกษตรกร สภาผู้ทรงคุณวุฒิ และเลขาธิการโดยจะทำหน้าที่เสนอนโยบายปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ

นอกจากนั้นมีการเสนอให้มีแหล่งลงทุนจากกองทุนปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเพื่อสนับสนุนด้านการเงินสำหรับ การศึกษาวิจัยและพัฒนา ด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด การใช้ประโยชน์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

นอกจากนี้ยังมีการกำหนดหน้าที่ของผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทั้งระบบ และต้องแสดงถึงที่ผ่านของพันธุ์ปาล์มเป็นต้น หรือต้องติดป้ายแสดงราคารับซื้อผลปาล์ม และกำหนดให้ผู้ประกอบการโรงสกัดน้ำมันปาล์มนำเงินสมทบเข้ากองทุนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการได้กำหนดต่อไปและมีการกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้าส่งออกพันธุ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันปาล์มชนิดต่างๆ รวมทั้งไบโอดีเซลและผลิตภัณฑ์โอดีโอเคมี มีการกำหนดบทลงโทษผู้เกี่ยวข้องในระบบอุตสาหกรรมที่ไม่ปฎิบัติหรือฝ่าฝืน พรบ. ฉบับนี้ ดังนั้นหลังนี้จากจะมีการดูแลระบบปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างมีระบบมากยิ่งขึ้น

Previous articleปชช.ต้องรู้! เเจง “สวัสดิการคนจน” ซื้อของร้านธงฟ้า200/เดือน ขึ้นรถไฟ-รถเมล์-บขส.500/เดือน
Next articleแพทย์เตือนเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในเท็กซัส เสี่ยงเกิดโรค-สภาพน้ำที่เป็นมลพิษ