คต. เริ่ม 1 เม.ย. ใช้หนังสือรับรองฯแบบใหม่ไปอินโดนีเซีย

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สำนักเลขาธิการอาเซียน แจ้งถึงการให้สัตยาบันพิธีสารฉบับที่หนึ่ง เพื่อแก้ไขความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ซึ่งทำให้ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (OCP) ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้กับอินโดนีเซีย หลังจากที่อินโดนีเซียเพิ่งได้ดำเนินการทางกฎหมายภายในประเทศเพื่อบังคับใช้ Form AANZ รูปแบบใหม่แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA)ประเทศสุดท้ายจะเริ่มบังคับใช้ Form ดังกล่าว โดย Form รูปแบบใหม่จะไม่มีการระบุราคาสินค้า (FOB value) ยกเว้นกรณีสินค้าใช้เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดแบบสัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค (RVC) เท่านั้น

นายอดุลย์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมฯ ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Certificate of Origin : Form AANZ) มาแล้วจำนวน 2 ฉบับ ในปี 2558-59 เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และให้ใช้ Form AANZ รูปแบบใหม่ ยกเว้นการออก Form AANZ ไปยังอินโดนีเซียที่มีการกำหนดให้ใช้ในรูปแบบเดิม จนกว่าอินโดนีเซียจะดำเนินการตามกระบวนการภายในของตนเองสำหรับการให้สัตยาบันต่อพิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์แล้วเสร็จและแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้รัฐบาลไทย

“ขณะนี้อินโดนีเซียได้ดำเนินการตามกระบวนการเป็นที่เรียบร้อย กรมฯ จึงออกประกาศการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Certificate of Origin : Form AANZ) ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 และจะเริ่มออกหนังสือรับรองฯ Form AANZ รูปแบบใหม่สำหรับส่งออกไปยังอินโดนีเซียภายใต้ความตกลง AANZFTA ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.62 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ผู้ประกอบการ และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติในการออก Form AANZ ” นายอดุลย์ กล่าว

 

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ