“สนธิรัตน์” ดึงผู้ผลิต-โชห่วย เข้าโครงการรับบัตรสวัสดิการคนจนให้ครบ 8 พันตำบล ก่อนรูดจริง 1 ต.ค.นี้

ที่กระทรวงพาณิชย์ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการบัตรสวัสดิการช่วยเหลือคนจนที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 200-300 บาท/เดือน นำไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ว่าในส่วนของกระทรวงพาณิชย์จะเร่งดำเนินการให้การคัดเลือกสินค้าและร้านค้าจำหน่ายให้ครบทุกตำบลประมาณ 8,000 แห่ง ก่อนกำหนดใช้บัตรสวัสดิการในวันที่ 1 ตุลาคม 2560

โดยในส่วนของร้านค้าได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเปิดรับสมัครร้านค้าประชารัฐ ร้านค้าชุมชน สหกรณ์ร้านค้า ร้านค้าเครือข่ายของกระทรวงพาณิชย์ และร้านโชห่วยทั่วไป แล้วทำการขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นการร้านค้าในโครงการสวัสดิการ ซึ่งต้องเป็นร้านค้าที่มีการติดเครื่องรับบัตรสวัสดิการที่ดูแลโดยกระทรวงการคลังด้วย โดยสมัครได้ที่กรมการค้าภายในและพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ขณะนี้มีร้านค้าประชารัฐที่พร้อมรับบัตรสวัสดิการได้แล้ว 3 พันแห่ง

ในส่วนของสินค้าได้แยกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร ผงซักฟอก ยาสีฟัน กลุ่มสินค้าเพื่อการศึกษา อาทิ ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และกลุ่มสินค้าเพื่อการเกษตร เช่น ปุ๋ย ซึ่งในวันที่ 30 สิงหาคมได้เรียกผู้ผลิตสินค้ามาหารือทำความเข้าใจในเรื่องการเลือกสินค้าที่เหมาะสมและจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน จากปัจจุบันได้มีผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ 5 รายผลิตสินค้าป้อนร้านค้าประชารัฐแล้ว 48 รายการ คาดว่าจะมีผู้ผลิตและจำนวนสินค้าเพิ่มอีกหลายร้อยรายการ โดยยังคงเป็นสินค้าคุณภาพและราคาถูกกว่าตลาด 15-20%

“จะขอให้ผู้ผลิตได้ปิดป้ายธงฟ้าประชารัฐบนตัวสินค้าที่ใช้บัตรสวัสดิการในการเลือกซื้อ โดยผมจะคัดเลือกสินค้าที่เหมาะสม ซึ่งจะไม่มีเหล้าสุราและบุหรี่ จะเป็นสินค้าจำเป็นต่อชีวิตประจำวันและสินค้าลดค่าครองชีพเท่านั้น เนื่องจากโครงการนี้รัฐสนับสนุนงบประมาณ 40,000 ล้านบาท/ปี จากผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 11.67 ล้านคน จากนี้จะมีโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากหญ้าอีกหลายโครงการ” นายสนธิรัตน์กล่าว

 


ที่มา : มติชนออนไลน์