“สวนป่ากิตติ” คดีดังเจ้าเก่าส่อปมพิรุธ “ฉัตรชัย” บี้ส.ป.ก.รื้อเอกสาร หากไม่ถูกต้องงัดม.44 ยึดคืนมาให้เกษตรกรไร้ที่ดินทำกิน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สั่งการให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร (ส.ป.ก.)ดำเนินการพิสูจน์สิทธิผู้ถือครองที่ดิน สวนป่ากิตติมีพื้นที่เป็นแสนไร่ ที่มีปัญหายืดเยื้อยาวนานมาตั้งแต่ปี 2528 ที่คาดว่าจะมีเจ้าพนักงาน ข้าราชการในสมัยก่อนรู้เห็นเป็นใจ ออกสิทธิในการถือครองและทำกินบนที่ดินเพื่อเกษตรกร หรือ ส.ป.ก.4-01ปลูกป่ายูคาลิปตัส ซึ่งถือว่าเป็นเกษตรกร ได้ประโยชน์ ทำให้เมื่อรัฐบาลใช้มาตรา 44 เพื่อยึดที่คืนมาแจกให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกินไม่สามารถทำได้

“เรื่องนี้เกิดขึ้นนานมาก เกิดจากการปล่อยปะละเลยจากข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ 2525 และเมื่อปี 2540 ต้องมีการส่งคืนกรมป่าไม้ไปกว่าแสนไร่ แต่ส่วนใหญ่เป็นของเกษตรกร ที่ส.ป.ก. 4-01 จริงปลูกป่ายูคาลิปตัสขาย แต่มาถึงวันนี้ตนจะลงไปดูข้อเท็จจริงว่าดำเนินการตามเงื่อนไขและยังเป็นเกษตรกรอยู่หรือไม่ ถ้าไม่ได้เป็นเกษตรกร ก็จะยึดที่คืน”

นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปูปที่ดินเพื่อเกษตรกร (ส.ป.ก.) กล่าวว่า กรณีสวนป่ากิตติในพื้นที่ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี ส.ป.ก.กำลังตรวจสอบ ประมาณ 2,200 ไร่ เป็นข้อมูลบนกระดาษซึ่ง ส.ป.ก.จะส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบว่าที่ดิน 2,200 ไร่อยู่ตรงจุดไหน เมื่อดูแล้ว เข้าเงื่อนไขยึดคืนหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไขยึดคืนจะดำเนินการ ตามคำสั่ง คสช.36/59 ซึ่งในเร็วๆนี้จะส่งเจ้าหน้าที่จะส่วนกลางลงพื้นที่สำรวจว่าสวนป่ากิตติเป็นของเกษตรกรอยู่หรือไม่ถ้าไม่มีสิทธิ ส.ป.ก.จะยึดคืน


ล่าสุดส.ป.ก.ดำเนินการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ใน 28 จังหวัดจำนวน 316,582 ไร่ จากที่ดินที่เข้ากระบวนการปฏิรูป 438 แปลง 443,501 ไร่ ในปี 2560 มีการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรรวมทั้งสิ้น 100,000 ไร่ ระยะแรกดำเนินการปรับปรุงพื้นที่แล้ว 300,000 ไร่ จำนวน 31 แปลง ในพื้นที่9 จังหวัด ส่วนที่เหลือในเดือนก.ย.2560 เตรียมแจกให้กัเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี 2,978 ไร่ เกษตรกรที่ได้รับจัดสรร 389 ราย 2 สหกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรเลี้ยงแพะ และเกษตรผสมผสานและ จังหวัดชลบุรี พื้นที่ 1,129 ไร่ แจกให้เกษตรกรจำนวน 89 ราย สหกรณ์ 2 แห่ง เป็นเกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันและพืชเศรษฐกิจ ส่วนแผนในการแจกที่ดินให้เกษตรกรในปี 2561 ตั้งเป้าไว้ 200,000 ไร่ละ