ก.อุตฯ กำชับโรงงานดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ป้องกันเกิดอัคคีภัย

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายจุลพงษ์ ทวีศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง กำชับอุตสาหกรรมจังหวัด 76 แห่งทั่วประเทศ แจ้งให้โรงงานที่มีระบบบำบัดน้ำเสียตรวจตราและดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ให้มีความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงงานที่มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ และโรงงานที่มีการกักเก็บกากตะกอนชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียทั้งแบบเติมอากาศ และไร้อากาศ เป็นเวลานานมากกว่า 1-2 สัปดาห์ ซึ่งมีผลผลิตเป็นก๊าซที่ติดไฟได้และเป็นพิษ อาทิ มีเทน ไฮโดรเจนซัลไฟด์ แอมโมเนีย โดยโรงงานต้องดูแลระบบระบายก๊าซและจำกัดการเข้าถึงบริเวณที่เป็นอันตราย เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตบุคคลและป้องกันการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูกาลที่มีอากาศร้อนและการย่อยสลายของเสียเกิดก๊าซขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

“ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2562) กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีหนังสือเตือนและออกตรวจโรงงานที่มีน้ำเสียที่มีน้ำทิ้งมากกว่า 50 ลูกบาศ์กเมตรต่อวัน จำนวน 3,211 โรง และที่มีการระบายอากาศเสีย จำนวน 7,700 โรง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมกรุงเทพมหานคร ให้ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียและบำบัดมลพิษทางอากาศ ให้พร้อมทำงานบัดมลพิษให้ได้ตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ เพื่อลดผลกระทบจากน้ำทิ้งโรงงานในช่วงฤดูแล้งและบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง หากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอย่างเข้มงวด ซึ่งมีโทษปรับหรือให้หยุดประกอบกิจการตามกฎหมายโรงงานทุกราย”นายพสุกล่าว

 

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

Previous article‘ไทเกอร์’ พุ่งขึ้นอันดับ 6 ของโลก หลังคว้าแชมป์เมเจอร์ ‘เดอะ มาสเตอร์ส’
Next articleกมว.แนะมหา’ลัยมองมุมใหม่ เปิดโอกาสบัณฑิตสาขาอื่นเป็น ‘ครูช่าง’