เตือนผู้นำเข้าระวัง!! พาณิชย์-เกษตรฯ ปรับเกณฑ์นำเข้ากาแฟสำเร็จรูป ตามเขตการค้าเสรี ผู้นำเข้าต้องขอหนังสือรับรองสิทธิ์

เตือนผู้นำเข้าระวัง!! พาณิชย์-เกษตรฯ ปรับเกณฑ์นำเข้ากาแฟสำเร็จรูป ตามเขตการค้าเสรี ผู้นำเข้าต้องขอหนังสือรับรองสิทธิ์

เตือนผู้นำเข้าระวัง!! พาณิชย์-เกษตรฯ ปรับเกณฑ์นำเข้าสินค้ากาแฟสำเร็จรูป ตามความตกลงเขตการค้าเสรี ผู้นำเข้าต้องขอหนังสือรับรองสิทธิ์จากพาณิชย์ไปแสดงต่อกรมศุลกากร

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ แจ้งว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 มีมติเห็นชอบยกเลิกแนวปฏิบัติการกำหนดส่วนผสมกาแฟร้อยละ 36.54 ขึ้นไป ในสินค้ากาแฟสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์กาแฟ (Hs Code 2017) 2101.11.10 2101.11.90 2101.12.10 2101.12.91 2101.12.92 และ 2101.12.99 ตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ดังนั้น ผู้นำเข้าสินค้ากาแฟสำเร็จรูปหรือผลิตภัณฑ์กาแฟภายใต้ Hs Code ข้างต้น ต้องขอหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศทุกกรอบความตกลงฯ (WTO TAFTA AKFTA JETPA AFTA และ ไทย – ชิลี) ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ ไปแสดงต่อกรมศุลกากรเพื่อประกอบการนำเข้า โดยที่กรมศุลกากรจะเรียกเก็บอัตราอากรขาเข้าตามที่ไทยได้ผูกพันไว้ตามแต่ละกรอบความตกลงฯ

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า กรมการค้าต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2547 4771 – 86 ต่อ 4717 , 4718 และ 0 2547 4734

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ