ค้าภายในร่วมเกษตร ผู้ซื้อ MOU ซื้อกระเทียม พร้อมขู่ผู้นำเข้าต้องตัวจริง หากผิดเข้าข่าย กม.ต่างด้าว

กรมการค้าภายใน นำผู้ประกอบการ 9 รายร่วม MOU เกษตรกร 11 ราย รับซื้อขายกระเทียม มั่นใจยกระดับราคาได้พร้อมคุมเข้มผู้นำเข้า 82 รายต้องเป็นตัวจริงหากพบไม่ใช่เข้าข่ายกฎหมายต่างด้าวโทษอาญา

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังการบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการรับซื้อผลผลิตกระเทียมระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตกระเทียม ว่า กรมฯนำผู้รับซื้อ ผู้ประกอบการ รวมถึง โรงงาน และตลาดกลางค้าปลีก ค้าส่งจำนวน 9 รายร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จำนวน 11 กลุ่ม ลงนาม MOU ในการรับซื้อกระเทียมจำนวน 3,000 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 40-45 บาท เพื่อใช้ในการจำหน่ายและกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ เพื่อเป็นการดึงผลผลิตที่ล้นตลาด ซึ่งจะส่งผลทำให้ราคากระเทียมของเกษตรกรดีขึ้น จากปัจจุบันที่มีราคาต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละไม่เกิน 40 บาท เมื่อเจรจาได้สามารถส่งมอบได้ทันที

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการลงนามรับซื้อกันเรียบร้อยเกษตรกรและผู้รับซื้อจะไปทำการตกลงเพื่อเจรจาซื้อขายกันอีกครั้งก่อนที่จะมีการส่งมอบ ซึ่งราคาที่จะรับซื้อก็เป็นไปตามข้อตกลง ต้นทุน การจัดส่งของทั้งสองฝ่ายที่สามารถตกลงกันได้ ซึ่ง MOU ไม่กำหนดให้ราคารับซื้อแต่ขอให้เป็นราคาระหว่าง 40-45 บาทต่อกก. ทั้งนี้ หากไม่สามารถเจรจาหรือตกลงกันได้กรมฯก็พร้อมที่จะเข้าเจรจาหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปในการรับซื้อต่อไป โดยราคาดังกล่าวเป็นราคากระเทียมช่อที่เจรจาซื้อขาย หากเป็นกระเทียมกรีบที่แกะแล้วราคาก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปอีก ซึ่งก็จะเฉลี่ย 50-60 บาทต่อกก. โดยขึ้นอยู่กับการตกลงเจรจากัน

สำหรับผลผลิตกระเทียมที่คาดว่าจะออกทั้งปีอยู่ที่ 90,000 ตัน ซึ่งผลผลิตได้ทยอยออกขณะนี้อยู่ระหว่างของการตากแห้งเพื่อรอการนำออกมาจำหน่าย ขณะที่การนำเข้ากระเทียมจากประเทศจีนต่อปีเฉลี่ย 74,000 ตัน โดยเสียภาษีนำเข้าที่ 57% สามารถนำเข้าได้เสรีไม่มีการกำหนดโควต้า เนื่องจากความต้องการใช้สูง เมื่อเทียบกับผลผลิตที่ออก ส่วนความต้องการภายในประเทศต่อปีอยู่ที่ 1.4 แสนตัน สำหรับพันธุ์ที่นำเข้าเป็นพันธ์ุจีน แม้ในประเทศจะมีปลูกแต่ก็ยังน้อย มีสัดส่วน 90% ปลูกกระเทียมพันธุ์ไทย 10% ปลูกพันธุ์จีน

นายวิชัย กล่าวอีกว่า จากที่กรมฯนำผู้ประกอบการมารับซื้อครั้งนี้ เพราะรองรับปัญหาที่ราคากระเทียมจะตกต่ำ และได้รับผลกระทบจากปัญหาในเรื่องของการลักลอบนำเข้ากระเทียมจากต่างประเทศ ฉะนั้นกรมการค้าภายในนอกจากหาการรับซื้อกระเทียมแล้ว กรมฯจะมีการตรวจสอบเข้มงวดในการนำเข้ากระเทียมด้วย ปัจจุบันมีผู้นำเข้า 82 ราย ซึ่งจะมีการตรวจสอบผู้นำเข้าด้วย หากมีการแอบอ้างจะเข้าข่ายกฎหมายต่างด้าว และกฎหมายศุลกากร ว่าด้วยเรื่องของภาษี ซึ่งผู้นำเข้าต้องดำเนินการตามขั้นตอนอต่างเคร่งครัด

เบื้องต้น กรมฯยังกำหนดทำให้การขนย้ายกระเทียมตั้งแต่ 400 ตันขึ้นไป จะต้องมีการขออนุญาตขนย้ายรวมถึงจะต้องมีการระบุการนำไปใช้อย่างชัดเจน รวมไปถึงเจ้าของคลังต้องมีเอกสารระบุที่มาให้ชัดด้วย โดยมั่นใจว่า หากดูแลในเรื่องของการลักลอบนำเข้าได้อย่างเข้มข้น ราคากระเทียมในประเทศจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากการผลิตในประเทศมีไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภคในแต่ละปี การนำเข้าอย่างถูกต้องและรู้ปริมาณที่ชัดเจน จะส่งผลดีต่อการผลิตและราคาของเกษตรกรในประเทศ ปัจจุบันกระเทียมมัดจุกเฉลี่ยราคาตั้งแต่ 35-35 บาทต่อกก. ขึ้นอยู่กับคุณภาพและขนาด ส่วนกระเทียมแกะกรีบ 40-60 บาทต่อกก.ขึ้นอยู่คุณภาพและขนาดเช่นกัน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ