สรท.คงเป้าส่งออกปี’62 โตได้ 3% หลังเศรษฐกิจสหรัฐ-จีนดีขึ้น จับตาปัจจัยเสี่ยงเวียดนามส่งออกเพิ่ม-ขึ้นค่าแรง 10 พ.ค.นี้

นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือสภาผู้ส่งออก (สรท.) เปิดเผยว่า สภาผู้ส่งออกฯ คาดการณ์การส่งออกปี 2562 โต 3% จากปัจจัย เศรษฐกิจสหรัฐในข่วงไตรมาสแรกโตกว่าที่คาดการณ์ 3.2% มีผลดีต่อประเทศคู่ค้ารวมไปถึงประเทศจีนด้วย อย่างไรก็ดี ก็ต้องอยู่ภายใต้สมมุติฐาน ค่าเงินบาทอยู่ในกรอบ 33 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ราคาน้ำมันดิบอยู่ในกรอบ 67-74  เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ยังต้องจับตามปัจจัยเสี่ยงที่จะกระทบด้วย

สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวมีผลกระทบต่อกำลังซื้อ มูลค่าการส่งออกของเวียดนามที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในตลาดยุโรป แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ความได้เปรียบด้านสิทธิพิเศษทางการค้า ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเล็กน้อยในช่วงที่ผ่านมา ปัญหาโลกร้อนมีผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร และแนวโน้มการปรับขึ้นค่าแรง ซึ่งคาดการณ์รอการสรุปผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นี้ โดยกระทบต่อผู้ประกอบการรายเล็ก

Advertisement

อย่างไรก็ดี สิ่งที่ต้องการเสนอแนะให้กับรัฐบาลใหม่  ภาครัฐสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการส่งออกและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยปรับปรุงให้เรื่องของกฎระเบียบการค้าให้เหมาะสม ลดขั้นตอนทางกฎหมายที่ซ้ำซ้อน  รวมถึงขั้นตอนการขออนุญาตในการนำเข้าวัตถุดิบแล้วส่งออก ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ  จัดการพื้นที่การเพาะปลูกให้เหมาะสม  เร่งกิจกรรมโรดโชว์ เพื่อเปิดตลาดและเจรจาการค้าให้มากขึ้น

สำหรับการส่งออกเดือนมีนาคม 2562 มีมูลค่า 21,440 ล้านเหรียญสหรัฐ ติดลบ 4.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ การนำเข้า มีนาคม 2562 มีมูลค่า 19,436 ล้านเหรียญสหรัฐ ติดลบ 7.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2562 ไตรมาสแรกของปี มีมูลค่า 61,988 ล้านเหรียญสหรัฐ ติดลบ 1.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนนำเข้า มีมูลค่า 59,981 ล้านเหรียญสหรัฐ ติดลบ 1.2% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้ไทยเกินดุลการค้า 2,007 ล้านเหรียญสหรัฐ