พาณิชย์จัดใหญ่ “ประชุมข้าวนานาชาติ” โชว์นวัตกรรมจากข้าวเพิ่มมูลค่า

พาณิชย์ เตรียมจัดงานประชุมข้าวนานาชาติ ครั้งที่ 9 พร้อม เชิญคนวงการค้าข้าวจากทั่วโลกกว่า 800 คนเข้าร่วมงาน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข้าว ทิศทางการค้าข้าว นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับข้าว ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและนวัตกรรม

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะจัดงานประชุมข้าวนานาชาติ ครั้งที่ 9 หรือ Thailand Rice Convention 2019 – TRC 2019 ระหว่างวันที่ 27-29 พ.ค.2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยได้เชิญคนในวงการข้าวเข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า 800 คน จากภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก มาหารือและวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ข้าวโลก แนวโน้มและปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและราคา ทิศทางการค้าข้าว และนวัตกรรมข้าว เป็นต้น

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะใช้โอกาสนี้ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศและข้าวไทย โดยเฉพาะข้าวคุณภาพดี และนวัตกรรมจากข้าว เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ และแสดงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านการค้าและส่งออกข้าวของโลก ตลอดจนการกระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้า ผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วทุกทวีปให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Rice Style : ข้าวยุคใหม่…ไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต โดยจะเน้นการชูข้าวคุณภาพดีของไทย และข้าวที่นำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการผลิต เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ ความงาม คุณค่าทางโภชนาการ สินค้าที่มีนวัตกรรม ซึ่งข้าวของไทยสามารถตอบโจทย์เหล่านี้ได้หมด เพราะมีข้าวคุณลักษณะพิเศษที่หลากหลาย ทั้งข้าวหอมมะลิ ข้าวสีชนิดต่างๆ ข้าวออร์แกนิก และปัจจุบันมีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวได้อย่างมาก และกำลังเป็นมิติใหม่ของวงการการค้าข้าวของโลก

ส่วนเป้าหมายการส่งออกข้าวในปี 2562 กรมฯ ได้ตั้งเป้าไว้ที่ 10 ล้านตัน ลดจากจากปี 2561 ที่ส่งออกได้ 11.09 ล้านตัน มูลค่า 1.8 แสนล้านบาท


ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า รัฐต้องมุ่งเน้นนโยบายที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตให้ได้คุณภาพและตรงความต้องการของตลาด เพื่อให้ข้าวไทยแข่งขันได้และครองความเป็นผู้นำในตลาดโลกอย่างยั่งยืนต่อไป