PTTOR ขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E85 ขึ้น 0.20 บาทต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ตีห้า

PTTOR ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E85 เพิ่มขึ้น 0.20 บาทต่อลิตร มีผล 18 พ.ค. 2562 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้

ULG = 36.96

GSH95 = 29.55

E20 = 26.54

GSH91 = 29.28

E85 = 20.99

ดีเซล = 28.19

ดีเซลพรีเมี่ยม = 31.79

HSD-B20 = 23.19 บาทต่อลิตร


โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร