ทูตพาณิชย์ชี้ตลาดญี่ปุ่นรุ่ง แนะธุรกิจบริการไทยรับ”โอลิมปิก2020″

ทูตพาณิชย์ชี้ธุรกิจบริการ “ร้านอาหาร-ที่พัก” พุ่ง รับอานิสงค์โอลิมปิก 2020 ลุ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นฟื้น หลังชะลอ QE “อภิรดี” เตรียมรับนักลงทุนญี่ปุ่น 500 รายเยือนไทย ตั้งเป้าเจรจาธุรกิจหนุนลงทุน EEC

นายทวี พวงเกตุแก้ว ผู้จัดการทั่วไปสาขาในประเทศญี่ปุ่น และผู้จัดการสาขาโตเกียว ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดช่องให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนอย่างมาก พร้อมให้สิทธิพิเศษส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน และกลุ่มธุรกิจบริการ เช่น โซลาร์เซลล์ ร้านอาหาร แฟชั่น สุขภาพ ที่พัก คอนโดมิเนียม โดยญี่ปุ่นเปิดโอกาสให้ต่างชาติสามารถถือครองได้ ขณะเดียวกันหลายธนาคารมีการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ที่เข้ามาลงทุนในญี่ปุ่นมากขึ้น

นอกจากนี้ ปี 2020 ญี่ปุ่นได้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิก จะส่งผลให้การท่องเที่ยวขยายตัว ทำให้มีความต้องการสินค้ามากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจอาหาร ที่พัก และบริการต่าง ๆ ที่จะอำนวยความสะดวก จึงเป็นโอกาสของไทยด้านการค้า การส่งออก และการลงทุนในญี่ปุ่น

“ตอนนี้การเมืองภายในญี่ปุ่นอยู่ในสภาวะผ่อนคลาย แม้ปัจจุบันภาพรวมเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะชะลอตัวไปบ้าง ต้องติดตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ว่าจะมีการใช้มาตรการอะไรเพิ่มขึ้นหรือไม่ แต่ยังมีช่องว่างของนักลงทุนไทย ปัจจุบันมีนักธุรกิจไทยเข้าไปลงทุนในญี่ปุ่น ประมาณ 70 บริษัท เช่น โรงแรม โรงงาน อสังหาริมทรัพย์ กลุ่มพลังงาน ร้านอาหาร เป็นต้น ขณะที่คนไทยในญี่ปุ่นมีประมาณ 50,000-60,000 คน”

สำหรับความต้องการหรือกำลังซื้อในญี่ปุ่นนั้น ประชากรญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีรายได้ และมีเงินเก็บจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ มีเงินเก็บ แต่ระวังการจับจ่ายใช้สอย แต่ส่วนใหญ่เมื่อใช้จ่ายจะเน้น และให้ความสำคัญกับตัวเอง จึงเป็นโอกาสในการทำตลาดกลุ่มนี้

“การชะลอตัวในการจับจ่ายซื้อสินค้าของคนญี่ปุ่น ส่งผลให้นักลงทุนภายในประเทศญี่ปุ่นเองไม่กล้าลงทุน แต่สิ่งนี้มองว่าเป็นโอกาสของนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะไทยที่น่าจะเข้าไปลงทุน เนื่องจากญี่ปุ่นให้สิทธิพิเศษให้กับนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะด้านพลังงานที่เปิดโอกาสอย่างเต็มที่ แต่อาจมีปัญหาเรื่องแรงงานที่อาจจะลดลง เนื่องจากประชากรเข้าสู่กลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น การเกิดลดลง แต่หากเจาะกลุ่มธุรกิจได้จะทำให้การค้าขยายตัวได้”

นางสาวณัฐิยา สุจินดา อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว (ทูตพาณิชย์) เปิดเผยว่า สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจญี่ปุ่น คณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้ปรับรายงานเศรษฐกิจรายเดือนของญี่ปุ่นดีขึ้น จะเห็นได้ว่าสภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้า ๆ และคาดการณ์ว่าการจ้างงาน และสภาพแวดล้อม รายได้จะเริ่มฟื้นตัวต่อเนื่อง รวมทั้งคาดหวังว่านโยบายเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่รัฐบาลดำเนินการจะส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของญี่ปุ่น คือ ระมัดระวังผลกระทบจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในต่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนและตลาดเงินที่จะมีผลกระทบเศรษฐกิจภายในญี่ปุ่นเอง

“ยังมีโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปทำการค้า การส่งออก และการลงทุนในญี่ปุ่น โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานที่มีโอกาสเติบโตมาก ขณะที่การท่องเที่ยวญี่ปุ่นกำลังเติบโต ดังนั้น ความต้องการธุรกิจบริการก็เพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มอาหาร ร้านอาหาร โรงแรม ยังต้องการอีกมาก รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจดิจิทัลที่ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในการวาดการ์ตูนยังมีความต้องการอีกมาก แต่สิ่งที่ยังมีความกังวลอยู่บ้าง คงเป็นในส่วนนักลงทุนญี่ปุ่นที่ลงทุนในไทย จะมีการปรับฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น เช่น เวียดนาม เมียนมา เป็นต้น”


นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในวันที่ 12 กันยายน 2560 ญี่ปุ่นจะมีการจัดคณะภาคธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรมกว่า 500 บริษัท มาเยือนประเทศไทย เพื่อเปิดเจรจาด้านการค้า การลงทุน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะใช้การเยือนครั้งนี้ในการจับคู่เจรจาภาคธุรกิจ การค้า การลงทุนระหว่างไทย-ญี่ปุ่น พร้อมทั้งเชิญชวนการเข้ามาลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่รัฐบาลไทยผลักดันอยู่ อย่างไรก็ตาม ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาจัดหาธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อเปิดเจรจา ต่อยอดธุรกิจ การค้า การส่งออกต่อไป