ชาวไร่อ้อยหนีปลูกพืชอื่นหลังราคาดิ่ง-ภัยแล้งจัด ลุ้นผลผลิตใหม่ลดดันราคาเด้งอีกครั้ง

นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยถึงแนวโน้มผลผลิตน้ำตาลทรายฤดูการผลิต 2562/63 ว่า สอน.ได้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและราคาน้ำตลาดโลกใกล้ชิดเนื่องจากนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าภาวะภัยแล้งจะรุนแรงขึ้น ประกอบกับราคาอ้อยที่ตกต่ำต่อเนื่องมา 3-4 ปีส่งผลให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่นที่ราคาดีกว่า จึงคาดว่าผลผลิตน้ำตาลทรายของโลกฤดูหีบปี 2562/63 จะต่ำกว่าฤดูหีบที่ผ่านมา จากนั้นจะทำให้โลกเข้าสู่จุดสมดุลของการผลิตและการบริโภคน้ำตาล และจะทำให้ระดับราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกกลับมาสู่ระดับราคา 15 เซนต์ต่อปอนด์เป็นต้นทุนที่ทำให้ประเทศผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายอยู่ได้

นางวรวรรณกล่าวว่า สำหรับฤดูหีบปี 2561/62 ที่ปิดหีบล่าสุดของไทย มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 130 ล้านตัน มีปริมาณน้ำตาลทรายผลิตได้ 14.5 ล้านตัน แม้ว่าปริมาณอ้อยจะลดลงกว่าฤดูหีบที่ผ่านมา 4 ล้านตัน แต่ปริมาณน้ำตาลใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เพราะค่าความหวานที่สูงจากประสิทธิภาพโรงงานที่เพิ่ม โดยราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวเยอร์ค ส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2563 อยู่ที่ประมาณ 13.06 เซนต์ต่อปอนด์ ปรับขึ้นเล็กน้อย ซึ่งทางบริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย (อนท.) พยายามทำราคาขายน้ำตาลล่วงหน้าในระดับราคาไม่ให้ต่ำกว่า 13 เซนต์ต่อปอนด์ เพื่อไม่ให้ราคาอ้อยที่คำนวณขั้นต้นฤดูปี 2562/63 ตกต่ำ อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าราคาน้ำตาลทรายที่ยังไม่ดีนักช่วงที่ผ่านมาประกอบกับผลผลิตที่สูงกว่าประเมินไว้ ขณะนี้สต๊อกน้ำตาลหลายโรงงานเกิดภาวะล้นโกดัง ทำให้ต้องจัดหาที่จัดเก็บเพิ่มเติมมากขึ้น

 


ที่มา : มติชนออนไลน์