ฉลุย! บ้านปูฯ เสนอขายหุ้นกู้ครั้งใหม่ 10,000 ล้าน

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 10 ปี รวมจำนวน 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งมีผู้สนใจจำนวนมากเกินกว่าเป้าหมาย

“การเสนอขายหุ้นกู้ของบ้านปูฯ ครั้งนี้ ประสบความสำเร็จอย่างสูง เนื่องจากได้รับการตอบรับจากบรรดานักลงทุนเป็นอย่างดี โดยมีผู้แสดงความจำนงในการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ เกินกว่าแผนเสนอขายเดิมกว่า 2 เท่า บริษัทฯ จึงตัดสินใจใช้หุ้นกู้สำรอง (Greenshoe) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม รวมจำนวนการออกหุ้นกู้ทั้งสิ้นเป็นเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุน”

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิมและเงินกู้ยืม รวมถึงนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินลงทุนของบริษัทฯ เพื่อต่อยอดการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน ที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้นักลงทุนผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนต่อไป


สำหรับการเสนอขายและออกหุ้นกู้ของบ้านปูฯ ในครั้งนี้ มีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย โดยหุ้นกู้ของบ้านปูฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ในระดับ A+ สะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งประกอบกับความเชื่อมั่นของนักลงทุน