รัฐบาล “ลุงตู่” โชว์ผลงานขายข้าวในสต๊อกรัฐบาลล็อตสุดท้าย พร้อมส่งมอบให้ อคส. อตก. ทำสัญญาซื้อขายต่อไป

รัฐบาล “ลุงตู่” โชว์ผลงานขายข้าวในสต๊อกรัฐบาลล็อตสุดท้าย พร้อมส่งมอบให้ อคส. อตก. ทำสัญญาซื้อขายต่อไป หากรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาพร้อมรายงานให้ทราบ

การประชุม นบข. ซึ่งมีนายกฯเป็นประธานในที่ประชุมได้อนุมัติขายข้าวในการประมูลล็อตสุดท้าย พร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำสัญญาซื้อขายต่อไป ขณะที่ที่ประชุมยังได้ตั้งคณะทำงานติดตามผลผลิตข้าวในฤดูกาลหน้าด้วย

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานที่ประชุมและได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติตั้งคณะทำงาน 28 ชุดในการติดตามแผนการผลิตข้าวแบบครบวงจร เพื่อดูปริมาณการผลิตและความต้องการในตลาดทั้งการบริโภค ส่งออก อุตสาหกรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดความสมดุล ซึ่งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ทั้งนี้ เบื้องต้นได้ปริมาณการผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2562/63 ปริมาณ 34.1 ล้านตันข้าวเปลือก ขณะที่ความต้องการอยู่ที่ 32.48 ล้านตัวข้าวเปลือก สำหรับปริมาณการผลิตที่ประเมินไว้ ซึ่งปริมาณมากกว่าความต้องการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นสำรองเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศด้วย แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะติดตามหากผลผลิตมีปริมาณมากเกินไปก็จะหามาตรการเข้าไปดูแล โดยให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่นทดแทนต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรายงานสำหรับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรค่าเก็บเกี่ยว พบว่ามีเกษตรกรกว่า 28,792 รายตกหล่นไม่สามารถเข้าร่วมได้ โดยเฉพาะเกษตรกรในจังหวัดสงขลาเกิดปัญหาน้ำท่วม ทำให้เกษตรกรเข้าร่วมไม่ทัน จึงเห็นว่าควรช่วยเหลือ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ และจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 28 พ.ค. 2562 เพื่อของบประมาณ 180 ล้านบาทให้กับเกษตรกรต่อไป ขณะที่ประเด็นอื่น ในที่ประชุมก็รายงานถึงผลการดำเนินการโครงการสินเชื่อโครงการต่างๆ รวมไปถึงการระบายข้าวในสต๊อกรัฐบาล

ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ได้รายงานเพื่อขออนุมัติขายข้าวในการเปิดประมูลข้าว 3 กลุ่ม ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติขาย โดยขั้นตอนต่อไป กรมการค้าต่างประเทศจะประกาศผู้ที่ชนะประมูลและให้ผู้ชนะไปดำเนินการทำสัญญาซื้อขายและส่งมอบกับองค์การคลังสินค้า (อคส) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) ต่อไป และครั้งนี้เป็นการระบายข้าวครั้งสุดท้ายสำหรับข้าวในสต๊อกรัฐบาล และถือว่าเป็นการทำงานครั้งสุดท้ายของคณะอนุกรรมฯ สำหรับข้าวที่เหลือเป็นข้าวที่ติดคดีความหรือมีการฟ้องร้อง ซึ่งเหลือในปริมาณไม่มากและไม่มีนัยสำคัญโดย อคส. อตก. ก็ได้ดำเนินการเสนอแผนในการดำเนินการต่อไปแล้ว

“และเมื่อมีรัฐบาลใหม่และมีการตั้งคณะกรรมการใหม่ขึ้นมาเพื่อดูแลสินค้าเกษตร การระบายข้าวในสต๊อกรัฐบาลจะทำอย่างไร เรื่องนี้ถือว่าเป็นการดำเนินการแล้วเสร็จหากจะรายงานก็เพื่อรายงานให้ทราบ ส่วนคณะกรรมการฯที่ดูเรื่องของการปิดบัญชี เป็นส่วนที่กระทรวงการคลังจะดำเนินการต่อไป ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการระบายข้าว”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ