กฟผ. เผยผลการประมูลราคาจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบรอบสองล็อตแรก ให้โรงงานสกัดเริ่มส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบเข้าคลัง จ.สุราษฎร์ธานี

กฟผ. เปิดเผยผลการประมูลราคาจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบรอบสองล็อตแรก ให้โรงงานสกัดเริ่มส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบเข้าคลัง จ.สุราษฎร์ธานี แล้ว 8 ราย ปรมาณเฉียด 30,000 ตัน

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. ) ได้ชี้แจงความคืบหน้าในการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบล๊อตแรก จำนวน 100,000 ตัน ภายหลังปิดรับเสนอราคาน้ำมันปาล์มดิบรอบสอง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 พบว่า มีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่ผ่านเกณฑ์การเสนอราคา จำนวน 8 ราย คิดเป็นปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 26,950 ตัน รวมจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบแล้วทั้งหมด จำนวน 66,250 ตัน โดยให้โรงงานสกัดที่ชนะการเสนอราคาในรอบแรกเริ่มส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบเข้าคลังน้ำมันปาล์มดิบ จ.สุราษฎร์ธานี แล้วเมื่อวานนี้

ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มอบหมายให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 200,000 ตัน ส่งมอบ ณ คลังน้ำมันปาล์มดิบ จ.สุราษฎร์ธานี โดยให้เร่งดำเนินการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 100,000 ตัน ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อเร่งดูดซับปริมาณน้ำมันปาล์มดิบออกจากระบบ นั้น

นายธวัชชัย จักรไพศาล รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. ชี้แจงความคืบหน้าในการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบ รอบแรกว่า ขณะนี้ กฟผ. ได้ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบร่วมกับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบเรียบร้อยแล้ว จำนวน 14 ราย ปริมาณ 39,300 ตัน โดยให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบส่งมอบที่คลังน้ำมันปาล์มดิบ จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2562 และเมื่อ กฟผ. ได้ตรวจรับน้ำมันปาล์มดิบและเอกสารครบถ้วนแล้ว กฟผ. จะชำระเงินค่าน้ำมันปาล์มดิบภายใน 7 วันทำการ

นอกจากนี้ ได้รายงานความคืบหน้าในการจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบรอบสองว่า หลังจากที่ได้ออกประกาศเชิญชวนให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบตามรายชื่อของกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 149 ราย เข้าแข่งขันเสนอราคาขายน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 54,700 ตันแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 และกำหนดให้โรงงานสกัดยื่นเสนอราคาตามปริมาณที่มีสิทธิเสนอขายเมื่อวานนี้ (วันที่ 28 พฤษภาคม 2562) ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น.

ขณะนี้ กฟผ. ได้ดำเนินการพิจารณาโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่มายื่นเสนอราคาน้ำมันปาล์มดิบ พบว่า ผู้ยื่นข้อเสนอผ่านเกณฑ์การเสนอราคาทั้งหมด จำนวน 8 ราย ปริมาณน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 26,950 ตัน รวมการจัดซื้อสองรอบรวมเป็นปริมาณ 66,250 ตัน โดย กฟผ. จะประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาภายในวันนี้ (29 พฤษภาคม 2562) และคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาซื้อขายประมาณวันที่ 31 พฤษภาคม 2562