ร้านทุกอย่าง 20 บาทสะดุ้ง! “สมอ.” สกัดสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ยึดไว้กว่า 14,600 ชิ้น

“สมอ.” บุกแหล่งกระจายสินค้าใหญ่ย่านบางบอน เป็นแหล่งขายส่งไปยังร้านทุกอย่าง 20 บาท พบสินค้าไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่มี มอก. เช่น ปลั๊กพ่วง ของเล่น หลอดไฟ มากกว่า 14,600 ชิ้น ยึดอายัดทั้งหมด ก่อนกระจายต่อถึงมือผู้บริโภค พร้อมลงโทษตามกฎหมายด้วยผิดไม่มีใบอนุญาตทำและนำเข้า

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ.ส่งทีมเฉพาะกิจ เข้าตรวจสอบแหล่งกระจายสินค้าที่จะส่งไปยังร้านทุกอย่าง 20 บาท ย่านบางบอน กรุงเทพฯ หลังสืบทราบเบาะแสว่ามีการจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายจำนวนมาก ซึ่งจากการเข้าตรวจสอบพบว่า มีสินค้าที่รอการส่งต่อให้ร้านทุกอย่าง 20 บาท ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดจำนวนมาก และหลายรายการเป็นมาตรฐานบังคับต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ได้แก่ ของเล่น ชุดสายพ่วงหรือปลั๊กพ่วง หลอดไฟ ก๊อกน้ำ ฝักบัว สีเทียน ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร

แต่จากการตรวจสอบพบว่าเป็นสินค้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. หรือแสดงไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย และส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาตทำและนำเข้า จำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า 14,600 ชิ้น

ที่ตรวจพบมากที่สุด คือ ของเล่น จำนวนกว่า 11,700 ชิ้น รองลงมาเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งปลั๊กพ่วงและหลอดไฟ จำนวนกว่า 2,900 ชิ้น

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่จะจำหน่ายสินค้าดังกล่าว จะต้องจำหน่ายเฉพาะสินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐานเท่านั้น หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สมอ.จึงดำเนินการยึดอายัดสินค้าดังกล่าวไว้ทั้งหมด พร้อมกับแจ้งผู้ครอบครองสินค้าดังกล่าว ห้ามเคลื่อนย้ายสินค้าโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันสินค้าไม่ได้มาตรฐานดังกล่าว กระจายไปสู่ร้านทุกอย่าง 20 บาท ที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศ เพราะหากผู้บริโภคซื้อไปใช้ อาจทำให้เกิดอันตรายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

“ร้านทุกย่าง 20 บาท มีสินค้าหลากหลาย และเป็นที่นิยมของผู้บริโภค เนื่องจากมีราคาถูก แต่สินค้าบางอย่างโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่น ควรเลือกสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยด้วย เนื่องจากหากเป็นสินค้าด้อยคุณภาพอาจจะนำมาซึ่งอันตรายต่อผู้ใช้ โดยเฉพาะเด็กๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลอดไฟและปลั๊กพ่วง หากไม่มีคุณภาพ ไม่มีมาตรฐาน นำไปใช้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เช่นกัน หรืออาจเป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัยได้ สมอ.จึงจำเป็นต้องเข้มงวดกวดขัน ป้องกันไว้ก่อนจะสายเกินแก้”