จุฬาฯชง “อนันตพร” เคาะอัตรารับซื้อโซลาร์รูฟท็อปเสรี

น.ส.โสภิตสุดา ทองโสภิต นักวิจัยสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในงานสัมมนาสรุปผลการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์โครงการนำร่องการส่งเสริมติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเสรี ว่าวันที่ 5 กันยายน คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน โดยที่ประชุมจะมีการพิจารณาผลการศึกษาของคณะวิจัยที่ได้เสนอต่อภาครัฐให้สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าบนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) แบบเสรี โดยให้ประชาชน ภาคเอกชน มีการผลิตเพื่อใช้เองก่อน หากมีไฟฟ้าเหลือจากการใช้ก็ควรอนุญาตให้มีไฟฟ้าไหลย้อนเข้าสู่ระบบจำหน่ายได้ และภาครัฐควรรับซื้อไฟฟ้าไหลย้อนในราคาที่เหมาะสมโดยไม่เป็นภาระ และควรเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป ผู้ลงทุน และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ดูแลสายส่ง

“คณะวิจัยพบว่าหากมีการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปเสรี 3,000-12,000 เมกะวัตต์ เกิดผลกระทบต่อค่าไฟเฉลี่ย 0.7-2.8 สตางค์ต่อหน่วย” น.ส.โสภิตสุภากล่าว

 


ที่มา : มติชนออนไลน์