ก.เกษตรฯเตรียมแผนรับมือปัญหาราคาสับปะรด

ก.เกษตรฯเตรียมแผนรับมือปัญหาราคาสับปะรด

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ว่า ตามที่ได้มีการคาดการณ์ผลผลิตสับปะรดว่าในปี 2562 มีผลผลิตประมาณ 1.772 ล้านตัน โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดมาก ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 ประมาณ 571,798 ตัน ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 ประมาณ 519,154 ตัน ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ใช้แนวทางการบริหารจัดการสับปะรดด้านการตลาด หากเกิดปัญหาราคาตกต่ำช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 และให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการเชื่อมโยงการกระจายสับปะรดโรงงานส่วนเกิน (พันธุ์ปัตตาเวีย) ในช่วงดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ยังได้มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดแหล่งผลิตสับปะรด พิจารณาทบทวน ปรับปรุง จัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณ การบริหารจัดการสับปะรดแบบเบ็ดเสร็จ ปี 2562 – 2564 ของจังหวัด ซึ่งครอบคลุมด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด รวมถึงการลดพื้นที่ปลูกสับปะรดโรงงานในพื้นที่ป่าและพื้นที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดที่อยู่ห่างไกลโรงงานแปรรูป เช่น พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ลำปาง เชียงราย และจังหวัดที่มีผลผลิตสับปะรดมาก เช่น ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี ระยอง และเพชรบุรี เป็นต้น โดยให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประสานสำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ส่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรต่อไป

ก.เกษตรฯเตรียมแผนรับมือปัญหาราคาสับปะรด

อย่างไรก็ตาม สำหรับสถานการณ์สับปะรด ปี 2562 ในด้านการผลิต คาดว่าจะมีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 480,464 ไร่ ผลผลิต 1.772 ล้านตัน ผลผลิตต่อไร่ 3,689 กิโลกรัม ในด้านการตลาดมีการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2562 ในรูปแบบสับปะรดกระป๋อง ปริมาณ 143,792 ตัน มูลค่า 3,473 ล้านบาท ในรูปแบบน้ำสับปะรด ปริมาณ 35,555 ตัน มูลค่า 1,122 ล้านบาท ราคาที่เกษตรกรขายได้ในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม ที่ผ่านมา สับปะรดโรงงานกิโลกรัมละ 4.62 บาท เพิ่มขึ้นจากในช่วงเดียวกันของปี 2561 สับปะรดบริโภค กิโลกรัมละ 6.32 บาท ราคาส่งออกเดือนมกราคม-เมษายน 2562 สับปะรดกระป๋อง เฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.15 บาท น้ำสับปะรด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 31.56 บาท ราคารับซื้อสับปะรดหน้าโรงงานเดือนพฤษภาคม 2562 ภาคตะวันตก กิโลกรัมละ 6.04 – 6.23 บาท ภาคตะวันออก กิโลกรัมละ 5.12-5.36 บาท

 

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ