“กนอ.” จีบนักลงทุนจีนใกล้สำเร็จ คาดซื้อพื้นที่ 300 ไร่ลงทุนถุงมือยาง-เครื่องมือแพทย์ ในนิคมฯยางพารา จ.สงขลา

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาว่า ได้มอบหมายให้ นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการ กนอ. เป็นผู้แทนให้การต้อนรับคณะนักลงทุนจีนผู้ผลิตถุงมือยางสังเคราะห์รายใหญ่ และเครื่องมือแพทย์ จากมณฑลซานตง ณ นิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) จังหวัดสงขลา

โดยบริษัทดังกล่าวเข้ามาศึกษาลู่ทางเพื่อแสวงหาการลงทุนในพื้นที่ที่สามารถตอบโจทย์ และมีความพร้อมที่จะรองรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยางพาราและเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 300 ไร่

ซึ่งการเข้ามาศึกษาทำเลการลงทุนในครั้งนี้พบว่าเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากนักลงทุนได้ให้ความสนใจและมองว่านิคมฯยางพารามีความพร้อมทั้งด้านแรงงาน วัตถุดิบและการคมนาคมขนส่งที่พร้อมรองรับการลงทุนที่ครบวงจร

ทั้งนี้ภายในกิจกรรมดังกล่าว กนอ.ได้โชว์ความคืบหน้าการพัฒนาโครงการนิคมฯ ยางพาราที่มีความชัดเจน ทั้งทางด้านระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การให้สิทธิประโยชน์ต่างๆที่นักลงทุนจะได้รับ ทั้งด้านภาษีและไม่ใช่ภาษีของ กนอ.และของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จากปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลให้นักลงทุนจีนแสดงความสนใจและแจ้งความประสงค์ที่จะเข้ามาลงทุนในอนาคตต่อไป

“ความก้าวหน้าของนิคมฯยางพาราได้มีการพัฒนาพื้นที่จนสามารถเปิดให้บริการได้อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งนักลงทุนในหลายประเทศ ส่วนใหญ่มาจากมาเลเซีย จีน และไทย โดยได้ให้ความสนใจเข้าลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศที่สามารถเชื่อมโยงกับตลาดต่างๆ ทั้งในกลุ่มสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT – GT) ประกอบด้วย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย รวมทั้งการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลก ซึ่งนับเป็นพื้นที่สำคัญที่สามารถตอบโจทย์การลงทุน ทั้งด้านแรงงาน วัตถุดิบ ระบบโลจิสติกส์ ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยางพาราและเครื่องมือแพทย์ที่มีศักยภาพได้อย่างแท้จริง”

อย่างไรก็ตามนักลงทุนจีนที่เข้ามาศึกษาความเหมาะสมในพื้นที่ในนิคมฯยางพาราดังกล่าว เป็นกลุ่มนักลงทุนที่มาจากการเชิญชวนเข้ามาลงทุนไทยของ กนอ. ภายในงาน “แสดงสินค้าชิ้นส่วน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบวงจร ประจำปี 2561 หรือ Compamed 2018” ที่เมืองดุสเซลดอร์ฟ(Düsseldorf)ประเทศเยอรมนี เมื่อช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา

Previous articleวอลเลย์บอลสาวไทยตบชนะดาวรุ่งเซอร์เบีย 3-0 เซต
Next articleกปน. ผนึกจังหวัดปทุมธานี ตั้งคณะทำงานเปิด-ปิดประตูระบายน้ำคลองเลขสาม หวังลดปัญหาน้ำเน่าเสียในชุมชน