“อุตตม” ดึงยูนิโดยกระดับไทยแลนด์ 4.0 กระตุ้นลงทุน 3 อุตฯเป้าหมายในอีอีซี

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า เมื่อวันที่ 4 กันยายน ตนเป็นประธานการลงนามร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูนิโด) และสำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ในการยกระดับประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยได้มอบหมายให้สำนักงานอีอีซีไปจัดตั้งทีมทำงานร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อพิจารณาโครงการความร่วมมือ 4 ด้าน ได้แก่ 1.อุตสาหกรรม 4.0 2.การพัฒนาอีอีซี 3.การยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) และ 4.เทคโนโลยีและดิจิทัล โดยให้ตั้งทีมภายใน 3 เดือน

นอกจากนี้ ความร่วมมือจะรวมไปถึงการจัดตั้งสำนักงานเพื่อการส่งเสริมการลงทุนและเทคโนโลยีหรือไอทีพีโอ ในพื้นที่อีอีซี ซึ่งขณะนี้ทางยูนิโดได้รับหลักการแล้วและจะนำไปสู่การดำเนินงานในรูปธรรมต่อไป ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะพัฒนา 3 อุตสาหกรรมเป้าหมายก่อน ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ รถยนต์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถยกระดับให้เป็นสำนักงานในภูมิภาคอาเซียนได้

 

 


ที่มา มติชนออนไลน์