ธุรกิจจัดตั้งใหม่ พ.ค.62 เพิ่มขึ้นแค่ 1% คาดทั้งปีเข้าเป้า 70,000 ราย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่เดือน พ.ค. 62 เพิ่มขึ้น 77 ราย เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่เป้าหมายการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ทั้งปียังมั่นใจได้ 70,000 ราย

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยจำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่ ในเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 5,942 ราย เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 5,865 ราย เพิ่มขึ้น จำนวน 77 ราย คิดเป็น 1% และหากเทียบกับเดือนเมษายน 2562 จำนวน 5,944 ราย ลดลงจำนวน 2 ราย คิดเป็น 0.03% โดยประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร

สำหรับมูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่ ในเดือนพฤษภาคม 2562 พบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 35,218 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2562 จำนวน 15,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 20,218 ล้านบาท คิดเป็น 1.35 เท่า และเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 21,090 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 14,128 ล้านบาท คิดเป็น 67% ขณะที่ จำนวนธุรกิจตั้งใหม่ 5 เดือนแรก (ม.ค. – พ.ค. 2562) มีจำนวน 32,636 ราย เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ม.ค. – พ.ค. 61) จำนวน 31,034 ราย โดยเพิ่มขึ้น จำนวน 1,602 ราย คิดเป็น 5% สำหรับมูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจตั้งใหม่สะสมตั้งแต่เดือน ม.ค. – พ.ค. 62 มีจำนวน 102,609 ล้านบาท ลดลง 15,674 ล้านบาท คิดเป็น 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับของปีที่ผ่านมา (ม.ค. – พ.ค. 61) จำนวน 118,283 ล้านบาท

ส่วนจำนวนธุรกิจเลิกประกอบกิจการมีจำนวน 1,130 ราย เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2562 จำนวน 985 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 145 ราย คิดเป็น 15% และเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 1,014 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 116 ราย คิดเป็น 11% โดยประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร สำหรับมูลค่าทุนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ ในเดือนพฤษภาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,538 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2562 จำนวน 3,830 ล้านบาท ลดลงจำนวน 292 ล้านบาท คิดเป็น 8% และเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 4,432 ล้านบาท ลดลงจำนวน 894 ล้านบาท คิดเป็น 20%

ขณะที่ธุรกิจเลิก 5 เดือนแรก (ม.ค. – พ.ค. 62) มีจำนวน 5,403 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 506 ราย คิดเป็น 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ม.ค. – พ.ค. 61) จำนวน 4,897 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจเลิกสะสมตั้งแต่เดือน ม.ค. – พ.ค. 62 มีจำนวน 17,363 ล้านบาท ลดลง 13,479 ล้านบาท คิดเป็น 44% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับของปีที่ผ่านมา (ม.ค. – พ.ค. 61) จำนวน 30,842 ล้านบาท อย่างไรก็ดี พบว่าธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ทั้งสิ้น (ณ วันที่ 31 พ.ค. 62) จำนวน739,288 ราย มูลค่าทุน 16.73 ล้านล้านบาท

อย่างไรก็ดี หากประเมินจากอัตราการเติบโตของ GDP และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงแนวโน้มการจดทะเบียนจัดตั้งคาดว่าเดือนมิถุนายน 2562 จะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 37,000 ราย และทั้งปี 70,000 ราย ส่วนเดือนพฤษภาคม 2562 มีการอนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจทั้งสิ้น 47 ราย แบ่งเป็น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 14 ราย และหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ 33 ราย โดยมีเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 6,599 ล้านบาท และนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และสิงคโปร์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ