กรมประมงปิดอ่าวไทยรูปตัว ก กำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนสูงสุด 30 ล้าน

วันที่ 20 มิถุนายน นายประจวบ เจี้ยงยี่ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมประมงได้ประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ประจำปี 2562 เพื่อกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 สิงหาคม ประกาศปิดอ่าวในพื้นที่จับสัตว์น้ำอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตกบางส่วนในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดยเริ่มจาก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และสิ้นสุดที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จึงขอความร่วมมือชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ ดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐ ในระหว่างการประกาศปิดอ่าวจะมีการบูรณการการทำงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจไม่ให้มีการลักลอบทำประมงที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

มีรายงานว่า การประกาศปิดอ่าวมี 13 ข้อ กำหนดการใช้เครื่องมือและวิธีทำการประมงให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรฯที่กำหนดและเครื่องมือที่ใช้ทำการประมงต้องไม่เป็นเครื่องมือที่ห้ามใช้ทำการประมงตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 30 ล้านบาท ตามขนาดของเรือประมงหรือปรับ 5 เท่า ของมูลค่าสินค้าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงแล้วแต่ค่าปรับส่วนใดจะสูงกว่า ส่วนเครื่องมือสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำหรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการกระทำผิดหรือได้มาโดยการกระทำผิดจะถูกริบทั้งหมด 

 


ที่มา : มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ