เซี่ยงไฮ้ประกาศลดแวต กระตุ้นแรงซื้อผู้บริโภค ชี้โอกาสดีส่งออกไทย!

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 นครเซี่ยงไฮ้ประกาศใช้มาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) และลดความซับซ้อนของระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือเพียง 3 อัตรา จากเดิมมี 4 อัตรา ได้แก่ อัตรา 17%, 13%, 11% และ 6% ตามลำดับ โดยสินค้าที่ใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 13% จะปรับเป็น 11% ทั้งหมด อาทิ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าเกษตร เครื่องทำความร้อน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และสินค้าอื่นๆ

“นโยบายดังกล่าวเป็นการลดภาระทางภาษีให้แก่ประชาชน ถือเป็นแรงกระตุ้นการบริโภค ดีต่อการส่งออกของไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไฮเทค รถยนต์ ยารักษาโรค พลาสติก เหล็ก และถ่านหิน จากสถิติการนำเข้าของนครเซี่ยงไฮ้ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ พบว่าการนำเข้าของนครเซี่ยงไฮ้เพิ่มขึ้นถึง 24.2% จึงเห็นได้ว่ากำลังซื้อของผู้บริโภคในนครเซี่ยงไฮ้ยังคงสูงและมีอัตราการเติบโตที่มั่นคง” นางมาลีกล่าว

นางมาลี กล่าวอีกว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว ยังรายงานว่า สถาบันวิจัยอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์จีนได้จัดอันดับเมืองที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ต่อตารางกิโลเมตร (ตร.กม.) สูงที่สุดในจีน โดยนครเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่มีจีดีพีสูงเป็นอันดับที่ 2 มีมูลค่า 433 ล้านหยวนต่อ ตร.กม. เป็นรองเพียงเมืองเซินเจิ้นที่มีจีดีพีสูงสุดถึง 976 ล้านหยวน โดยเมืองที่มีมูลค่าจีดีพีเกิน 100 ล้านหยวนต่อ ตร.กม. มีมากถึง 18 เมือง อาทิ เมืองตงก่วน 277 ล้านหยวน เมืองกวางโจว 264 ล้านหยวน เมืองเซี่ยเหมิน 223 ล้านหยวน และเมืองฝอซาน 223 ล้านหยวน เป็นต้น เมืองเหล่านี้ถือเป็นเมืองที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจดี หากผู้ประกอบการสนใจขยายตลาดการค้าและการลงทุนสามารถพิจารณาข้อมูลตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจและป้องกันความเสี่ยงในเบื้องต้นได้

นางมาลี กล่าวว่า จีนมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก แม้ว่ารัฐบาลจะลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสแรกของปี 2560 จีดีพีของจีนขยายตัวถึง 6.9% ซึ่งมากกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ การค้าระหว่างไทย-จีนในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ ไทยส่งออก 11,618 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 31.5% สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ไทยนำเข้ามูลค่า 17,226 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.98 % สินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์

 

Advertisment

ที่มา มติชนออนไลน์