สั่งปิด “โรงงานซันเทค” 30 วัน ต้นตอทิ้งกากของเสียกองมหึมาในสระแก้ว

สั่งปิด “โรงงานซันเทค” 30 วัน ต้นตอทิ้งกากของเสียกองมหึมาในสระแก้ว

กนอ.ออกคำสั่งปิดโรงงานซันเทค เมทัลส์ จำกัด ชั่วคราว 30 วัน ตาม พ.ร.บ.โรงงาน 2535 หลังกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจสอบพบคือต้นตอปัญหาทิ้งกากของเสียในจังหวัดสระแก้ว

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึง ความคืบหน้าในการตรวจสอบพื้นที่ทิ้งกากของเสีย บ้านหนองแก อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว และการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ปัญหาและดำเนินคดีกับผู้กระทำอย่างเต็มที่ โดยที่ผ่านมา กรอ.ได้ประสานกับ กนอ. และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี (สอจ.ชลบุรี) เพื่อตรวจสอบโรงงาน บริษัท ซันเทค เมทัลส์ จำกัด ซึ่งมีข่าวว่าเป็นต้นตอของกากของเสีย โดยตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช จ.ชลบุรี

เบื้องต้นได้รับทราบข้อมูลจาก กนอ. ว่าบริษัทดังกล่าวได้มีการขนส่งของเสียไปยังปลายทางผู้รับดำเนินการ คือ บริษัทผู้รับบำบัดและกำจัด 2 ราย ซึ่งโรงงานอยู่ในพื้นที่ จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี โดยกรมโรงงานฯ ได้ประสาน สอจ.ชลบุรี และ สอจ.ระยอง ตรวจกำกับดูแลโรงงานผู้รับดำเนินการดังกล่าวแล้ว

สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับ กนอ. (สนง.การนิคมเหมราช) และ สอจ.ชลบุรี ตรวจสอบโรงงานบริษัท ซันเทค เมทัลส์ จำกัด พบว่า บริษัทฯ ดังกล่าว ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอุตสาหกรรม เลขที่ น.64(12)-1/2549-นหช. ประกอบกิจการผลิตเศษเหล็กตัดย่อยกากของเสียภายในโรงงานมีลักษณะคล้ายกับของเสียที่พบใน จ.สระแก้ว พร้อมทั้งมีการเก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์ จำนวน 3 ตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์ความเป็นอันตราย ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอผลวิเคราะห์ อย่างไรก็ตามล่าสุด กนอ. ดำเนินการสั่งหยุดประกอบกิจการโรงงานตามอำนาจหน้าที่ของ กนอ. ส่วน สอจ.ชลบุรี แจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดี กรณีนำกากของเสียออกนอกบริเวณโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตออกจากจังหวัดชลบุรีไปยังพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า กระทำผิดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 8(5) กำหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษหรือสิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 45

ขณะนี้บริษัท ซันเทค เมทัลส์ จำกัด แจ้งว่าได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อเข้าพบ วันที่ 11 ก.ค. 62 เวลา 15.00 น. เพื่อหารือในการดำเนินการจัดการของเสียที่พบในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

สำหรับมาตรการที่จะใช้ในการกำกับดูแลโรงงานที่จะมีความเข้มงวดนั้น ปัจจุบัน กรอ. มีระบบตรวจสอบเส้นทางการขนส่งของเสียที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากที่ใดและเดินทางไปที่ใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนมาตรการที่จะเพิ่มเติมขึ้นก็จะเป็นเรื่องของการใช้ Third Party ซึ่งกำหนดไว้ใน พ.ร.บ.โรงงาน ฉบับใหม่ โดย Third Party จะขึ้นทะเบียนกับ กรอ.ตรวจสอบโรงงานแทนเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“ปัจจุบัน กรอ.เป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านวิชาการให้กับหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งโรงงานในพื้นที่ต่างจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาต ตรวจสอบและกำกับดูแลโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมาย”

นายธาดา สุนทรพันธุ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 62 เจ้าหน้าที่ กนอ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ บริษัท ซันเทค เมทัลส์ จำกัด ซึ่งเป็นต้นตอของกากของเสีย โดยตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช จ.ชลบุรี เบื้องต้นพบว่าโรงงานดังกล่าวได้มีการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ออกนอกบริเวณโรงงานไปยังผู้รับบำบัดและกำจัดไม่ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต

ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 รวมถึงการประกอบกิจการโรงงานในลักษณะดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่ประชาชนทั่วไปได้ เบื้องต้นได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้มีคำสั่งให้ บริษัท ซันเทค เมทัลส์ จำกัด หยุดประกอบกิจการทั้งหมด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ