“จิสด้า” ประกวดสร้างขุมทรัพย์ชุมชนด้วยแนวคิดภูมิสารสนเทศ

นายดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติงาน อธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า กล่าวว่า จิสด้าจัดการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ “ขุมทรัพย์ชุมชนภูมิสารสนเทศ” ขึ้น โดยรอบตัดสินจะมีขึ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ภายในงาน Thailand Space Week 2019 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

“ชุมชนแต่ละชุมชนจะมีวิถีชีวิต อัตลักษณ์ ทรัพยากร และรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรม และวิถีชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด ไม่สามารถจะลอกเลียนได้ หากนำแนวคิดภูมิสารสนเทศและเรื่องราวของชุมชนแต่ละที่แต่ละแห่ง มาเชื่อมโยงและร้อยเรียงกันก็จะสามารถมองเป็นขุมทรัพย์ เอาไปต่อยอดได้ สร้างความรู้และเพิ่มคุณค่าได้อีกมาก”

สำหรับจุดเด่นกิจกรรมนี้จะเป็นการผสมผสานการใช้เครื่องมือเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทางด้านภูมิสารสนเทศและอวกาศเข้าไว้ด้วยกัน ทุกคนจะได้รู้สึกว่าอวกาศเป็นเรื่องใกล้ตัว อีกทั้ง ต้องการให้สื่อที่ผ่านการประกวดสามารถนำไปใช้ได้จริง

 

Previous articleเนเจอร์ไบโอเทค มอบเงินบริจาค 914,530 บาท ให้กับโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
Next article“ปลาดุกร้าทะเลน้อยพัทลุง” ภูมิปัญญา 130 ปีได้ตีทะเบียน GI