“สนธิรัตน์” ควง “ชาญศิลป์” ประเดิมลงพื้นที่นัดแรกเปิดงานไทยเด็ดปั๊มปตท.เพชรบุรี

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า ในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มีกำหนดจะเดินทางลงพื้นที่นัดแรก โดยร่วมพิธีเปิด โครงการไทยเด็ด ที่ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station บริษัท คุณเท่ง (ชะอำ) ปิโตรเลียม จำกัด จ.เพชรบุรี

โดยมีผู้บริหาร ปตท.ร่วมลงพื้นที่ด้วยทั้งนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และนางจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ โครงการไทยเด็ดเป็นการคัดเลือกสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจัดจำหน่ายใน “มุมไทยเด็ด” ในร้านขายของฝาก ในสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้าในชุมชนมีช่องทางสร้างรายได้กระจายลงสู่ชุมชน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ดำเนินการไปก่อนหน้านี้

สำหรับโครงการนี้ ทางพีทีที โออาร์ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 ตามแนวคิดการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ให้เป็น “Living Community” โดยเป็นศูนย์กลางในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและคู่ค้า จึงได้เริ่มความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า SME D Bank และ ธ.ก.ส.จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

รวมทั้งส่งมอบองค์ความรู้เพื่อช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดกระบวนการผลิตที่เป็นระบบ ได้มาตรฐาน เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้น ได้นำร่องเปิดบริการที่สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 19 สถานี และคาดว่าจะมีจำนวน 100 สถานี ในปีนี้