“เพชรพาณิชย์ 2562” เชิดชูภาคเอกชน ขรก.เด่นด้านเศรษฐกิจช่วยประเทศชาติ

“เพชรพาณิชย์ 2562” เชิดชูภาคเอกชน ขรก.เด่นด้านเศรษฐกิจช่วยประเทศชาติ

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมมอบรางวัล “เพชรพาณิชย์ 2562” ให้กับภาคเอกชนและภาครัฐ 15 ราย เพื่อเชิดชูเกียรติงานด้านเศรษฐกิจใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาผู้ประกอบการ 5 ราย สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ราย สาขาข้าราชการ 6 ราย

สำหรับภาคเอกชนที่ได้รับรางวัลสาขาผู้ประกอบการ 5 ราย ดังนี้ ด้านสินค้าเกษตร ได้แก่ ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ เลขาธิการสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย ด้านสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกรรมการ บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และบริษัท เอทีเคออลไลค์ จำกัด ด้านธุรกิจบริการ ได้แก่ นายสมชนะ กังวารจิตต์ ผู้ก่อตั้งบริษัท Prompt Design จำกัด ด้านนวัตกรรม ได้แก่ นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์ กรรมการนักวิจัย บริษัท บุณยนิตย์วัสดุแพทย์ จำกัด ด้านผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้แก่ นายมานพ แก้วโกย ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ขวัญทุ่งกุลา

สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 4 ราย ได้แก่ นายมีชัย แต้สุจริยา ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2559 เจ้าของพิพิธภัณฑ์บ้านคำปุน , ผศ.ดร.สุจิตรา ตุลยาเดชานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และ การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , น.ส.อนัญญา เค้าโนนกอก ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และนายอุทัย เจียรศิริ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2562 เจ้าของร้านเครื่องถมอุทัย

สาขาข้าราชการ มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 6 ราย แยกเป็นส่วนกลาง 3 ราย ได้แก่ น.ส.พัทยา เชิงสะอาด ที่ปรึกษาการพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ น.ส.ฐิติมา งามทวีรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน และนายปิติชัย รัตนนาคะ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และส่วนภูมิภาค 3 ราย ได้แก่ น.ส.จุฬารัตน์ นุ่มนิ่ม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ นายนิยุทธ์ สืบสาย นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร และนายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ