“สร.กฟผ.” ยื่นหนังสือขอสนธิรัตน์ทบทวนแผน PDP 2018 ให้สัดส่วนผลิตไฟฟ้า กฟผ. 51%

“สร.กฟผ.” ยื่นหนังสือขอสนธิรัตน์ทบทวนแผน PDP 2018 ให้สัดส่วนผลิตไฟฟ้า กฟผ. 51%

นายพนมทวน ทองน้อย รองประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สร.กฟผ) เปิดเผยหลังการยื่นหนังสือถึงนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงงานซึ่งได้มอบตัวแทนมารับหนังสือ วันนี้(13ส.ค.) ว่า สร.กฟผ. ได้ยื่นขอให้กระทรวงฯทบทวนแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP 2018)พ.ศ.2561-80 เพื่อกำหนดให้รัฐมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 51% ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 56

เนื่องจากขณะนี้สัดส่วนของ กฟผ.ด้านกำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่เพียง 34-35% และตลอดแผน PDP ใหม่สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าก็ไม่ถึง 51% จึงอยากให้มีการพิจารณาให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญ ประกอบกับ พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2560 มาตรา 5 ได้นิยามศัพท์คำว่ากิจการไฟฟ้า ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นจึงเห็นว่าการที่ กฟผ. มีสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้ามากเท่าใดก็คือความมั่นคงของรัฐ

อย่างไรก็ตามกรณีความเห็นของกระทรวงพลังงานที่ยังอาจจะไม่ตรงกันนั้น โดยกระทรวงพลังงานมองว่า กฟผ. เป็นเจ้าของโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าทั่วประเทศเพียงรายเดียว จึงถือว่าเป็นรัฐเป็นผู้ลงทุนในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 51% จากกฎหมายแล้ว ส่วนกรณีที่ กฟผ. จะต้องเข้าไปถือหุ้นในกิจการโรงไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 51%นั้น ตามรัฐธรรมนูญไม่ถือว่า โรงไฟฟ้าเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน ดังนั้นประเด็นดังกล่าวคงจะต้องมาหารือในรายละเอียดเพื่อให้ตรงกัน

นายวัชระ กรรณิการ์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวหลังเป็นตัวแทนมารับหนังสือจาก สร.กฟผ. ว่า จะนำหนังสือดังกล่าวส่งต่อไปยังรัฐมนตรีฯ เพื่อส่งมอบให้กับนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน นำไปประกอบการพิจารณาจัดทำหนังสือตอบกลับไปยัง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการส่งหนังสือ คำวินิจฉัยของผู้ตรวจการฯ มายังกระทรวงฯให้ทบทวน PDP 2018 โดยให้รัฐมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 51% ตามรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ บรรยากาศหารือเป็นไปด้วยดี ซึ่งกระทรวงพลังงานยุคนี้ พร้อมรับฟังความเห็นต่าง เพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งสร.กฟผ.และกระทรวงฯเองต่างก็มีเป้าหมายที่จะทำเพื่อประชาชนและประเทศโดยรวม


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ