ฟ้าฝนเป็นใจ! สศก.เผยปีนี้มังคุดมาแรง ดันรายได้ครึ่งปีเกษตรกรเพิ่ม 15%

ฟ้าฝนเป็นใจ! สศก.เผยปีนี้มังคุดมาแรง ดันรายได้ครึ่งปีเกษตรกรเพิ่ม 15% – จับตาผลผลิตยาง-กุ้งขาวแวนนาไมครึ่งปีหลัง

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ดัชนีรายได้ของเกษตรกรช่วงครึ่งปีแรก 2560 (มกราคม– มิถุนายน) เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 จากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.68% โดยสินค้าสำคัญที่มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน เงาะ มังคุด ด้วยปัจจัยปัญหาภาวะภัยแล้งที่คลี่คลาย สภาพอากาศมีฝนตกชุก น้ำในเขื่อนมีปริมาณสูงกว่าหลายปีที่ผ่าน และปัญหากุ้งขาวแวนนาไมเริ่มคลี่คลายจากโรคตายด่วน (อีเอ็มเอส) ขณะที่ดัชนีราคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.86% จากสินค้าสำคัญที่มีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา อ้อยโรงงาน ทุเรียน และมังคุด อย่างไรก็ดีการวิเคราะห์รายหมวดสินค้าสำคัญที่ทำให้รายได้เกษตรดรเพิ่มขึ้นได้แก่ พบว่า หมวดพืชผลสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรมากที่สุด ขยายตัว 21.42% รองลงมาคือ หมวดประมง ขยายตัว 17.81% ส่วนหมวดปศุสัตว์ ติดลบ 4.56%

ส่วนสินค้าสำคัญที่สร้างรายได้แก่เกษตรกร ได้แก่ มังคุด ทุเรียน ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา อ้อยโรงงาน กุ้งขาวแวนนาไม เงาะ และปาล์มน้ำมัน ซึ่งเมื่อจำแนกแต่ละสินค้า พบว่าผลไม้มังคุดสร้างรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดช่วงครึ่งปีแรก 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 116.39 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตมังคุดปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.28 เนื่องจากสภาพอากาศมีความเย็นเหมาะสม และดัชนีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 84.50 เนื่องจากตลาดยังมีความต้องการต่อเนื่อง เช่นเดียวกับทุเรียนนั้นรายได้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนช่วงครึ่งปีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 79.29 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตทุเรียนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.91 จากสภาพอากาศปีนี้มีความเย็นเหมาะสม ส่งผลให้ออกดอกได้มากขึ้น ในทางเดียวกันดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.46 เพราะปริมาณผลผลิตทุเรียนกว่า 60% ของทุเรียนทั้งประเทศส่งออกไปยังต่างประเทศทั้งจีน ไต้หวัน ฮ่องกง และเวียดนาม


“รายได้เกษตรกรครึ่งปีแรกและปีนี้เพิ่มเนื่องจากปัจจัยปริมาณน้ำ 4 เขื่อนหลักดีขึ้น ปีนี้น้ำดี และด้วยภาวะการส่งออกจูงใจเกษตรกรในพื้นที่ และบางตัวสินค้าเกษตร ราคาสูงขึ้นอยู่กับว่าเป็นสินค้าขายเร็วเช่นพืชผล ส่วนปาล์ม ยางจะเป็นสต๊อกส่งผ่านราคา ทำให้ตลาดต่างประเทศสูงขึ้น เเนวโน้มเพิ่ม รวมถึงปศุสัตว์ขยายตัว มีออเดอร์แน่นอน แนวโน้มรวมสภาพดินฟ้าอากาศ ซึ่งกรมชลประทานได้รายงานว่าเดือน ก.ค.-สค.นี้ปริมาณฝนอยู่ในเกณปกติ ขณะเดียวกันครึ่งปีแรกนี้ภาคประมงมีดัชนีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะปัจจัยแก้ปัญหากุ้งตายด่วน ทำให้ผลผลิตไม่พอ รวมถึงยางพารา ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ