กนป.ไฟเขียวประกันรายได้ชาวสวนปาล์มโลละ 4 บาท ส่งต่อ ครม.พิจารณาเร็วสุด

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมเห็นชอบในเรื่องของโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มโดยกำหนดหลักการให้ประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 4 บาท เปอร์เซ็นน้ำมันที่ 18% ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ต่อครัวเรือน และนอกจากนั้น ที่ประชุมเห็นชอบในมาตรการส่งเสริมการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อดึงราคาผลปาล์มในตลาดให้สูงขึ้น

อย่างไรก็ดี มาตรการส่งเสริม เช่น กำหนดให้มีการใช้ไบโอดีเซล B10 กับรถยนต์โดยให้สามารถปฏิบัติได้ภายในก่อนสิ้นปี 2562 นี้ การนำน้ำมันปาล์มไปทำเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ผ่านมาซึ่งได้เคยอนุมัติให้ กฟผ. นำไฟฟ้าไปใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้าซึ่งยังเหลือโควตาอยู่อีก 1.3 แสนตัน โดยให้เร่งไปดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเดิม ส่งเสริมให้มีการควบคุมสต๊อกน้ำมันปาล์ม โดยกำหนดให้มีการติดตั้งมิเตอร์เพื่อวัดว่ามีสต๊อกน้ำมันปาล์มจำนวนเท่าใด เพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำมันปาล์มดิบทั้งประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงโดยสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจทางนโยบายได้ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นสาเหตุและส่งผลกระทบต่อราคาผลปาล์มและการรับซื้อน้ำมันปาล์มดับด้วย นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ให้ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานรัฐจะต้องให้ดำเนินการเด็ดขาดเกี่ยวกับผู้ที่ลักลอบนำน้ำมันปาล์มเข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมาย

รวมทั้งกรณีการขออนุญาตนำน้ำมันปาล์มผ่านแดนโดยข้อมูลที่ขอกับปริมาณที่นำเข้าจริงไม่ตรงกัน หรือมีการแจ้งนำเข้าโดยให้ข้อมูลเป็นเท็จหรือใช้ข้อมูลอื่นเข้ามาใช้ทดแทนเพื่อซึ่งทำให้มีน้ำมันปาล์มดิบในประเทศเพิ่มขึ้น โดยทำให้ราคาผลผลิตปาล์มตกต่ำ ซึ่งเรื่องนี้จะต้องเคร่งครัดเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ จะนำผลสรุปในที่ประชุมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณอาจจะต้องให้ทางฝ่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปคำนวณว่าใช้งบประมาณเท่าไรส่วนใดบ้าง เพื่อจะได้พิจารณากรอบวงเงินที่ชัดเจน

โดยเชื่อว่า โครงการซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 300,000 ราย จะได้รับประโยชน์ ซึ่ง เกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนเข้าโครงการกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากเงินประกันรายได้จะโอนเข้าผ่านบัญชีธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ