พาณิชย์ดันส่งออกโค้งสุดท้าย เปิดเวทีถกทูตพาณิชย์-เกษตร

แฟ้มภาพ

“พาณิชย์” รัวจัดประชุมเอกชน-ทูตพาณิชย์-ทูตเกษตร ถกมาตรการดันส่งออกโค้งสุดท้าย ดึงคณะทูตพาณิชย์ลงพื้นที่โคราช-สงขลาพาณิชย์จังหวัดหวังหาโอกาสดันสินค้าเอสเอ็มอีส่งตลาดต่างประเทศ

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า ในสัปดาห์หน้ากระทรวงพาณิชย์มีประชุมกำหนดมาตรการผลักดันการส่งออกในช่วงโค้งสุดท้ายอย่างเข้มข้น 3 งาน คือ อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออกประชุมร่วมกับเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการผลักดันการส่งออก ก่อนที่รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมวอร์รูม กรอ.พาณิชย์ ซึ่งมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานอีกรอบในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 และในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 จะมีการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ร่วมกับภาคเอกชน และผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ(ทูตเกษตร) ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน 11 ประเทศทั่วโลกเป็นครั้งแรก

นายจุรินทร์กล่าวว่า แม้ว่าการส่งออกเดือนกรกฎาคม 2562 ขยายตัว 4.28% แต่ยังจำเป็นต้องเร่งดันส่งออกทั้งตลาดสหรัฐ อินเดีย จีน โดยในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 จะประชุมวอร์รูม กรอ.พาณิชย์ เพื่อติดตามและกำหนดทิศทางเร่งรัดส่งออกตลาดเป้าหมายและสินค้าเป้าหมายให้เป็นรูปธรรม

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ในการประชุมวันที่ 23 สิงหาคม 2562 กรมได้เชิญตัวแทนผู้ส่งออกในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ สมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย กลุ่มอาหารแปรรูป เกษตรอาหาร กลุ่มยานยนต์ กลุ่มเครื่องปรับอากาศ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เพื่อร่วมหารือทิศทางการผลักดันการส่งออกรายสินค้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตรเป้าหมายข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และแนวทางการผลักดันการส่งออกรายตลาด ระยะ 3-6 เดือนจากนี้จะดำเนินการอย่างไร ตามที่ได้มอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน กระทรวงพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) เพื่อผลักดันการส่งออกปี 2562 ให้ขยายตัวตามเป้าหมาย 3%


นอกจากนี้ยังหารือถึงประเด็นปัญหาอุปสรรค โดยเฉพาะเรื่องของกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ โดยเฉพาะจีน ซึ่งประเด็นนี้ส่งผลต่อการส่งออกสินค้าไทย ทางกระทรวงพาณิชย์จะประสานงานกับทูตเกษตร 11 ประเทศทั่วโลก เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการนำเข้า ซึ่งเป็นการทำงานแบบบูรณาการครั้งแรก ช่วยเตรียมความพร้อมในการพัฒนาการส่งออกและลดปัญหาการนำเข้าสินค้าไทยในอนาคตได้

“ทูตพาณิชย์ไม่เพียงต้องดำเนินกิจกรรมเดิม แต่ยังต้องหามาตรการเพิ่มมูลค่า ผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรเป้าหมายให้มากขึ้น เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกร โดยในโอกาสเดียวกันนี้ กระทรวงได้จัดคณะทูตพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและสงขลา เพื่อหารือและประสานงานกับพาณิชย์จังหวัด ร่วมกันกำหนดแนวทางผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรเป้าหมาย โดยจะมีนโยบายทำดัชนีชี้วัดผลงานทูตพาณิชย์ด้วย”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ