‘ราช กรุ๊ป’ อู้ฟู่ จ่ายเงินปันผล 1,667.50 ล้านบาท หุ้นละ 1.15 บาท 20 ก.ย.นี้

แฟ้มภาพ

ราช กรุ๊ป ครึ่งปีแรกผลกำไร 3,693.57 ล้านบาท ประกาศจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 1.15 บาทต่อหุ้น รวม 1,667.50 ล้านบาท 20 กันยายนนี้

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยว่า ในครึ่งแรกของปี 2562 บริษัทฯ มีผลกำไรรวม 3,693.57 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,667.50 ล้านบาท คิดเป็น 45.15% ของกำไรรวม

“บริษัทฯ มุ่งมั่นผลักดันการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ” นายกิจจา กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 9 กันยายน ศกนี้ และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 กันยายน 2562

Previous article“หนองคาย” ฝนตกหนัก เปิดประตูห้วยหลวง 2 บานเร่งระบายน้ำ ป้องกันเข้าพื้นที่เกษตร
Next articleทำไมข้าวเหนียวแพง? กรมการข้าวตอบ “ปลูกน้อย-ภัยแล้ง-สต๊อกหมด”