“บิ๊กตู่” กำชับเกษตรฯเร่งดันราคายาง “เฉลิมชัย” วอน 5 เสือยางช่วย เล็งอัดสินเชื่อ 4.5 หมื่นล้านเพิ่มใช้ยาง

“บิ๊กตู่” กำชับเกษตรฯเร่งดันราคายาง ‘เฉลิมชัย’ วอน 5 เสือยางช่วย เล็งอัดสินเชื่อ 4.5 หมื่นล้านเพิ่มใช้ยางในประเทศ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภายหลังหารือกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 5 เสือส่งออกยาง และเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ เพื่อหามาตรการพยุงราคายางราคา และช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อให้ผลผลิตยางได้มีการนำมาใช้ในประเทศมากขึ้น ลดการพึ่งพาการส่งออก จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อให้ราคายางพาราสูงขึ้นได้ เพราะขณะนี้ราคายางพารากำลังมีปัญหา แม้จะมีโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ในราคายางแผ่นดิบ 60 บาท/กิโลกรัม(ก.ก.) ถือเป็นมาตรการเพื่อเยียวยาชาวสวนที่ราคาผลผลิตตกต่ำเท่านั้น

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงความเป็นห่วงเรื่องของราคายางพาราตกต่ำ ได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลายต่อหลายรอบ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลในเรื่องของราคาเพื่อให้ขยับขึ้นเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร เรื่องนี้กระทรวงเกษตรฯอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการหามาตรการช่วยเหลือ และดำเนินการหามาตรการเสริมเพื่อความยั่งยืนของราคายางพารา แต่ต้องแข่งขันได้ในตลาดโลก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุม นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รักษาการแทนผู้ว่ากยท.ได้นำเสนอแผนการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้นำผลผลิตยางพาราออกไปใช้ให้ได้มากที่สุด ผ่านโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) วงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อดูดซับยางออกจากระบบประมาณ 11% ของผลผลิตยางแห้ง 350,000 ตัน ให้ราคายางพารามีเสถียรภาพ ผู้เข้าร่วมดครงการ ต้องมีสติอกยางพาสราเฉลี่ยย้อนหลัง 1 ปีนับจากวันที่ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ระยะเวลาดำเนินโครงการต.ค.2562-ก.ย.2564 โครงการนี้เป็นโครงการเดิมที่สามารถดำเนินการต่อเนื่อง รัฐบาลจะสนับสนุรนดอกเบี้ย 3% จะจ่ายเงินทั้งหมดประมาณ 600 ล้านบาท

โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยางเพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิต วงเงิน 25,000 ล้านบาท ผู้ประกอบการเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการคือ เน้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางปลายน้ำ เพิ่มมูลค่า อทิ ยางยืด ถุงมือยาง ยางใช้ในระบบวิศวกรรม ฯลฯ เพื่อขยายกำลังการผลิตและปรับเปลี่ยนเครื่องจักร คาดว่าจะมีความต้องการยางใช้ในโครงการนี้ประมาณ 4 ตัน/ปี ต่อวงเงินกุ้ 1 ล้านบาท ยกเว้นปีแรกเพิ่มขึ้น 2 ตัน/ปีจึงจะได้รับชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน 3%โครงการนี้สามารถขอสินเชื่อได้จากทุกธนาคารพาณิชย์ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ต.ค.-ธ.ค.2562

“กยท.เสนอโครงการสินเชื่อเพื่อิผูเประกอบการ 2 โครงการ ซึ่งเป็น 2 ดครงการเดิมที่ใช้ได้ผล เพื่อเป้าหมายดูดซับผลผลิต แปรณุปเพิ่มมูลค่าให้ยางพาราของไทย โดยรัฐบาลจะสนับสนุนดอกเบี้ย 3%”

ด้านนายไชยยศ สินเจริญกุล นายกสมาคมยางพาราไทย กล่าวว่า กรณีที่รัฐบาลสนับสนุนใสินเชื่อเป็นโครงการที่ดีผลผลิตยางพาราขณะนี้เพิ่มขึ้นทะลุ 5 ล้านตันแล้ว หากไม่ส่งเสริมการแปรรูปจนถึงปลายน้ำ ก็ต้องเร่งส่งออกให้ได้มากที่สุดเพื่ออาศัยต่างชาติช่วยผลิตและแปรรูปเพิ่มมูลค่าดูดซับยางพาราออกจากประเทศไทย ซึ่งขณะนี้การใช้ยางพาราในประเทศถือว่าต่ำมาก เพียง 8 แสนตัน/ปี หรือสัดส่วน 15-16% ของผลผลิตทั้งหมด

นายเอกชัย ลิมปิโชติพงษ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ราคายางพาราตกต่ำได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัว ส่งผลให้การบริโภคทั่วโลกลดลงไป โดยไทยเป็นประเทศที่เพาะปลูกยางมากที่สุด มีลูกค้ารายใหญ่อยู่ทีจีน โดยจีนมีเป้าหมายส่งไปขายตลาดหลักคือสหรัฐอเมริกา เมื่อ 2 ประเทศยักษ์ใหญ่ของไทย ทำสงครามการค้ากับไทย จึงกลายเป็นเรื่องที่กระทบกับราคายางพาราไทยแน่นอน

“เมื่อประเทศคู่ค้าและปลายทางการส่งออกยางพาราของไทย คือ สหรัฐอมริกา และจีน ทำสงครามการค้า ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว การบริโภคทั่วโลกลดลง หลายโรงงานในประเทศจีนที่ผลิตยางพาราเพื่อส่งออก ต้องปิดตัวไปหลายโรงงาน จีนจึงลดปริมาณการนำเข้ายางจากไทยลง รวมถึงเงินบาทที่แข็งค่าทำให้ราคายางพาราที่ส่งออกเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐเมื่อแลกเป็นเงินไทยจึงน้อยลง เป็นอุปสรรคกับการส่งออก ทำให้ราคาที่ผู้ส่งออกซื้อจากชาวสวนจึงลดลงเช่นกัน”

ทางด้าน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายการดำเนินงาน ว่า สปก.ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี ทั้ง 12 เรื่อง ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ส.ป.ก. เช่น ต่อยอดงานโครงการพระราชดำริ การส่งเสริมการตลาดนำการผลิต การปรับปรุงกฎหมายปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ลดความเหลื่อมล้ำของการถือครองที่ดินและสร้างความเท่าเทียมด้วยการปรับปรุงระบบที่ดินทำกิน โดยการเร่งออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 ให้กับราษฎรที่มีสิทธิ์โดยชอบตามกฎหมายโดยเร็วโดยขอให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนำข้อมูลไปสื่อสารให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดูแล ได้เข้าใจและนำไปปฏิบัติ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ