2 รมต.นำ “ทูตพาณิชย์” สัญจร 2 จังหวัด หวังดันส่งออกสินค้าท้องถิ่น

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและ รมว.พาณิชย์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จัดคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ 58 ประเทศ ร่วมด้วยพาณิชย์จังหวัด ลงพื้นที่จังหวัดสงขลาในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 และนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562

โดยกิจกรรมหลักในการลงพื้นที่ครั้งนี้ คือ การให้คำแนะนำการเจาะตลาดเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้โดยทูตพาณิชย์ว่าสินค้าใดบ้างที่มีศักยภาพในการเข้าไปเจาะตลาดในประเทศต่างๆ รวมถึงแนวทางและวิธีการในการเจาะตลาดแต่ละประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้เรียนรู้ภาพรวมการตลาด แนวโน้ม และทิศทางตลาด เพื่อบุกเข้าสู่ตลาดโลก ถือเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการ และถือเป็นการหาช่องทางตลาดส่งออกใหม่ๆให้กับสินค้าของไทย

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีงานสัมมนาสินค้าเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลก กิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำ รวมถึงให้บริการข้อมูลคำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ และการมอบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้กับชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 สินค้า ได้แก่ ไวน์เขาใหญ่ ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน และกาแฟวังน้ำเขียว และจำนวน 5 สินค้า ได้แก่ ส้มโอหอมควนลัง (สงขลา) ทุเรียนสาลิกาพังงา (พังงา) ปลาดุกร้าทะเลน้อยพัทลุง (พัทลุง) จำปาดะสตูล (สตูล) และกาแฟเมืองกระบี่ (กระบี่) ให้กับชุมชนในภาคใต้ รวมทั้งการลงพื้นที่ชุมชนด่านเกวียนซึ่งเป็นชุมชนที่กระทรวงพาณิชย์ปั้นให้เป็นชุมชน อี-คอมเมิร์ซต้นแบบของประเทศ ภายใต้ชื่อ “สมาร์ทวิลเลจออนไลน์” ซึ่งเป็นการประยุกต์จากหมู่บ้านต้นแบบ หมู่บ้านเถาเป่า (Taobao Village Model) มาใช้กับผู้ประกอบการสินค้าโอทอปและสินค้าชุมชนของไทย

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ผู้ประกอบการ เกษตรกร ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงทูตพาณิชย์ เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ได้แก่ สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ผลไม้ และสินค้าประมง


สำหรับการลงพื้นที่สงขลาจะมีการจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้นำเข้าจากประเทศกลุ่มตะวันออกกลางกับผู้ประกอบการสินค้าฮาลาลท้องถิ่น สินค้าเกษตรและอาหาร และประมง การศึกษาดูงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อหาแนวทางการขยายตลาดร่วมกัน นอกจากนี้มีพิธีเปิดการฝึกอบรมการค้าออนไลน์ หลักสูตรนักการค้าออนไลน์รุ่นใหม่ (Young Digital Warrior) ให้กับยุวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การประชุมร่วมทูตพาณิชย์และพาณิชย์จังหวัดโดยมีประเด็นหารือหลักได้แก่ การเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญ

รวมถึงการเพิ่มยอดการค้าสินค้าเกษตรภายในประเทศ พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ การเยี่ยมชมศูนย์เชื่อมโยงและกระจายผลไม้จังหวัดชายแดนภาคใต้ และตลาดต้องชมคลองแห การเป็นสักขีพยานการลงนาม MOU ซื้อขายลองกองระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกลองกองภาคใต้ กับผู้ประกอบการรับซื้อลองกอง โมเดิร์น เทรด และผู้ส่งออก การปล่อยขบวนคาราวานรถลองกองจากภาคใต้สู่ตลาดทั่วประเทศ เยี่ยมชมตัวอย่างร้านค้า Smart โชห่วย ร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบ และลงพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ และสำรวจจุดเชื่อมไทย – มาเลเซีย และมีการประชมหารือภาครัฐและเอกชนเรื่องแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนภาคใต้ โดยมีประเด็นหารือหลักได้แก่ ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน จุดเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับมาเลเซีย การขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวและอื่นๆ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณการค้าและการขนส่งข้ามแดนขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ