“อิมแพ็ค” ผนึกส.อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยดึง 300 แบรนด์โชว์เทคโนโลยีในงาน INTERMAT ASEAN-CONCRETE ASIA 2019

“อิมแพ็ค” ผนึกส.อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยดึง 300 แบรนด์โชว์เทคโนโลยีในงาน  INTERMAT ASEAN-CONCRETE ASIA 2019

นายลอย จูน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า อิมแพ็คได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทย ที่ต้องพึ่งพาการใช้เทคโนโลยี ทดแทนการขาดแรงงานก่อสร้าง และแรงงานฝีมือ จึงร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วน จัดงาน INTERMAT ASEAN และ CONCRETE ASIA 2019

โดยรวบรวมผู้ประกอบการจากทั่วโลกกว่า 300 แบรนด์จาก 15 ประเทศ พร้อมกับ 4 พาวิลเลี่ยน มาจัดแสดงสินค้าในประเทศไทยแล้ววันนี้จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ อาคาร 9-10 อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมกิจกรรมจัดเต็มทั้งเจรจาธุรกิจกว่า 450 นัดหมาย สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของประเทศไทย และการสาธิตเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถทดลองใช้ได้ด้วยตัวเอง คาดดึงมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 6,000 ราย

อีกทั้งยังเป็นงานแสดงสินค้าทางธุรกิจที่เปิดโอกาสให้คนในอุตสาหกรรมมาเรียนรู้เทคโนโลยีที่รวบรวมมาจากเอเซีย ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างสนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 6,000 ราย

ด้านนายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า สมาคมฯ ได้ร่วมกับอิมแพ็คจัดงาน INTERMAT ASEAN มาเป็นปีที่ 3 แล้ว ในปีนี้ทางสมาคมได้เรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้างมาร่วมชมงานฯ และเป็นเจ้าภาพจัด TCA Lounge

พร้อมทั้งการจัดงาน VIP Networking Luncheon และ Networking Cocktail Party ซึ่งทางสมาคมได้เชิญสมาชิกจากบริษัทชั้นนำมาเข้าร่วมงานเพื่อก่อเกิดการขยายเครือข่ายในการทำธุรกิจร่วมกัน และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมได้พบปะ อัพเดทข่าวสารร่วมกันด้วย

ขณะที่นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนงาน INTERMAT ASEAN และ CONCRETE ASIA 2019 ซึ่งเป็นงานจัดแสดงสินค้าด้านก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานและคอนกรีต ซึ่งจัดร่วมกันอีกครั้งในปีนี้ ภายใต้แคมเปญ Performance Booster และ Exhibiz in Market

“อิมแพ็ค” ผนึกส.อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยดึง 300 แบรนด์โชว์เทคโนโลยีในงาน  INTERMAT ASEAN-CONCRETE ASIA 2019รวมทั้งแคมเปญสนับสนุนงานแสดงสินค้านานาชาติที่มีอยู่เดิมให้ขยายธุรกิจสร้างงานใหม่ในสาขาธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจของงานเดิมที่มีอยู่ สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จในการร่วมมือสร้างการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับงาน และเป็นอีก 1 งานที่ตอกย้ำบทบาทการเป็นศูนย์กลางงานแสดงสินค้านานาชาติในอาเซียนของประเทศไทยตามแนวนโยบายของทีเส็บ

“เพื่อร่วมพัฒนางานให้ก้าวไกลไปสู่การส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับสูงตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ทีเส็บในฐานะหน่วยงานภาครัฐพร้อมที่จะร่วมเป็นพันธมิตรช่วยขับเคลื่อนงานให้ไปสู่จุดหมายดังกล่าว” นายจิรุตถ์กล่าว

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดี กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม กล่าวในพิธีเปิดงานว่า ปี 2562 ยังคงเป็นปีแห่งการสานต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและให้บริการด้านคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบก-น้ำ-อากาศ ของกระทรวงคมนาคม โดยมีแผนลงทุน 41 เมกะโปรเจกต์ วงเงิน 1.78 ล้านล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สอดคล้องกับนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ของกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการขนส่งทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ

ทั้งนี้ ในปัจจุบันรูปแบบการคมนาคมขนส่งทางรางมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น การขนส่งทางรางนี้จะช่วยในเรื่องของการลดปริมาณใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหาภาวะโลกร้อน ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน อีกทั้งยังมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ. 2558 – 2565) ที่มุ่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทุกโครงข่าย ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ให้เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม เสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ในขณะเดียวกันต้องพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit – Oriented Development: TOD) ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนที่สามารถเดินทางจากสถานีหนึ่งไปยังสถานีหนึ่งได้อย่างคล่องตัวและปลอดภัยด้วย


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ