4 ข้อเสนอ หอการค้าไทยถึง รมต.พลังงาน

‘กลินท์’ นำทัพหอการค้าไทยหารือ รมว.พลังงาน ชง 4 ข้อเสนอสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โซลาร์ประชาชน พลังงานชีวมวล จูงใจลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง อ้อนขอคูปองส่วนลด หักภาษีนิติบุคคล 2 เท่า

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการนำคณะกรรมการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงงาน (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) เพื่อหารือความร่วมมือและนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ของภาคเอกชนต่อการผลักดันเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ โดยมีข้อเสนอประกอบด้วย

1 ขอรับทราบนโยบายพลังงานแสงอาทิตย์ 1,000 เมกะวัตต์ในพื้นที่ชนบท ซึ่งเป็นโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ที่มีเป้าหมาย 1,000 เมกะวัตต์ ภายใน 10 ปี ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าประเทศ 20 ปี
(พีดีพี 2018)

2 การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล จากเศษวัสดุชีวมวล โดยเสนอให้กระทรวงพลังงานกำหนดนโยบายรับซื้อพลังงานไฟฟ้าชีวมวลจากผู้ประกอบการเอกชนเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และยังเป็นการรักษาระดับเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร

3 การปรับเพิ่มอุณหภูมิในห้องประชุม สัมมนา และอาคารขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจำนวนมากยังตั้งอุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศา ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เย็นเกินความจำเป็น สิ้นเปลืองพลังงาน และส่งผลต่อสุขภาพ ดังนั้น ต้องร่วมกันสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ประกอบการทั้งรายใหม่และรายเก่า โดยทางกระทรวงฯ อาจมีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานสำหรับการออกแบบระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ให้มีความเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ และออกมาตรการจูงใจให้มีการปรับปรุงอาคารเก่าที่ออกแบบระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ไม่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ หรือมีอายุการใช้งานมานาน

4 โครงการที่ปรึกษาพลังงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยขอให้มีการกำหนดสิทธิประโยชน์ในรูปแบบคูปองส่วนลด หรือสามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 2 เท่า เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการเอกชนในการจัดซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เพื่อติดตั้งในสถานประกอบการตามคำแนะนำของที่ปรึกษาฯ ทั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้งช่วยลดการนำเข้าพลังงานและการใช้พลังงานฟอสซิล ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

นอกจากนี้ หอการค้าไทย ยังนำเสนอ รมว.พลังงาน ในเรื่องปัญหาขยะ ต้องการม ให้มีการกำตัดขยะอย่างเป็นระบบ โดยจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันแก้ปัญหาต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ