อ.ต.ก. ช่วยเกษตรกร 3 จังหวัดใต้ระบายลองกองล้นตลาด พร้อมเปิดสั่งซื้อออนไลน์

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการ อ.ต.ก. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม เป็นช่วงที่ลองกองจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ให้ผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมาก โดยเฉลี่ย 5 ตันต่อวัน ทำให้เกษตรกรระบายผลผลิตไม่ทัน ได้รับความเดือดร้อน เกิดปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ด้วยเหตุนี้อ.ต.ก. จึงร่วมกับหน่วยเฉพาะ กิจกรมทหารพรานที่ 46 และ สำนักงานเจ้าคณะอำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร วัดราษฎร์สโมสร จังหวัดนราธิวาส ดำเนินการตามโครงการประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลองกองในพื้นที่ 3 จังหวัดดังกล่าว

โดย อ.ต.ก. ได้ให้การสนับสนุนพื้นที่ในตลาด อ.ต.ก. เพื่อจำหน่ายผลผลิตลองกองตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน – 12 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 8.00 – 18.00 น. บริเวณชั้น 1 อาคารจอดรถ 6 ชั้น และบริเวณตลาดน้ำ (ริมคลอง) ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน ราคาเบอร์ 1 กิโลกรัมละ 100 บาท , เบอร์ 2 กิโลกรัมละ 70 บาท และเบอร์ 3 กิโลกรัมละ 40 บาท


และสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางมาซื้อด้วยตัวเอง สนใจสั่งซื้อเพื่อไว้รับประทานหรือเป็นของฝาก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง สามารถสั่งซื้อออนไลน์ผ่านทาง www.ortorkor.com หรือ อ.ต.ก. Delivery โทร. 02-278-2936 โดย อ.ต.ก.จะดำเนินการจัดส่งให้ถึงมือด้วยความรวดเร็วไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ