ผู้ส่งออกเฮ! สะพานชายแดนไทย-เมียนมาร์แห่งที่ 2 พร้อมเปิด เชื่อดันส่งออกไทยโต 1 แสนล้านบาท

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ว่า ที่ประชุม เห็นร่วมในการพิจารณาเพื่อเร่งรัดการเปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ แห่งที่ 2 และพบว่าล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการเปิดสะพานแห่งที่ 2 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นี้ โดยเชื่อว่าหากสามารถดำเนินการเปิดอย่างเป็นทางการได้ จะทำให้มูลค่าการค้าเติบโตเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ เอกชนยังขอเสนอให้มีการขยายเวลา เปิด-ปิด ด่านค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ กรณีด่านแม่สอด-เมียวดี จ.ตาก โดยขอขยายจากเวลาเดิม 05:30 น. ถึง 20:00 น. เป็นเวลา 05:30 น. ถึง 24:00 น. โดยประเด็นนี้ อาจจะต้องนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ดูแลโดยเชื่อว่าจะสามารถหาข้อสรุปก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณาได้ และมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาก่อนที่จะเปิดใข้ได้ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่จะถึงนี้

สำหรับประเด็นอื่นๆในที่ประชุม เช่น การยกระดับด่านการค้าชายแดน การอนุญาตให้รถบรรทุกเมียนมาร์ ข้ามเข้ามาเพื่อบรรทุกสินค้าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษฝั่งไทย การผลักดันการตรวจหนังสือรับรองถิ่น กำเนิดสินค้า (Form D) ณ ด้านชายแดนไทย-เมียนมา รวมไปถึง กรณีเซนทรัลแล็ป หรือ ห้องปฏิบัติการกลาง โดย ต้องการให้มีการเข้ามาจัดตั้งที่แม่สอด เพื่ออำนวยความสะดวก ในการตรวจสอบสินค้า เพื่อส่งเสริมมูลค่าการค้าให้เพิ่มขึ้น

สถิติการค้าขายแดนไทย-เมียนมา ในช่วง 8 เดือนของปี 2562 (มกราคม-สิงหาคม) การค้าชายแดนไทยกับเมียนมามีมูลค่าการค้ารวม 133,865.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.73% โดยการส่งออกมีมูลค่า 68,907.45 ล้านบาท ลดลง 4.10% และการนำเข้ามีมูลค่า 64,958.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.08% ไทยได้ดุลการค้า 3,949.12 ล้านบาท

สินค้าส่งออกจากไทยที่สำคัญ ได้แก่ สินค้าหมวดพลังงาน เช่น น้ำมันดีเซล และน้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ นอกจากนี้เป็นสินค้าทุนหรือสิ่งก่อสร้าง เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในการผลลิต เช่น ผลิตภัณฑ์เหล็ก เหล็กกล้า ผ้าผืน ด้าย เป็นต้น เหตุที่เมียนมาต้องนำเข้าสินค้าประเภทสิ่งก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเพราะขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้สินค้าไทยยังเป็นที่นิยมของชาวเมียนมา

รวมถึงนักท่องเที่ยวและต่างชาติที่เข้าไปลงทุน เช่น เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนนำเข้าเกือบ 82% รองลงมาคือ ธัญพืช สัตว์น้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ เหตุที่ไทยต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติรวมถึงสินค้าประมง เพราะเมียนมายังมีทรัพยากรธรรมชาติเหลืออีกมาก ด่านการค้าสำคัญ คือ ด่านศุลกากรแม่สอด ด่านศุลกากรสังขละบุรี ด่านศุลกากรระนอง ด่านศุลกากรแม่สาย ด่านศุลกากรเชียงแสน และด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์

นายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการ สภา หอการค้าแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า หากสามารถเปิดด่านชายแดนตรงสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ แห่งที่ 2 ได้เชื่อว่าจะทำให้การส่งออก เพิ่มสูงขึ้นเป็น 100,000 ล้านบาท จากมูลค่าการค้าการส่งออกในปัจจุบันประมาณ 80,000 ล้านบาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ