กางโมเดลโรงไฟฟ้าชุมชนเจ๋ง “สนธิรัตน์” ลุ้นเกิด 250 แห่งเฟสแรก เอกชนยกมือหนุนเต็มสูบ

นายสนธิรัตน์ สนธิจรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมรับฟังความความคิดเห็น การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 200 คน เมื่อวันที่ 9 ต.ค.ว่า จากการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน จะสรุปแนวทางดำเนินงานที่ชัดเจนออกมาภายใน 1 เดือนหลังจากนั้นจะมีการประกาศนโยบาย เพื่อดำเนินงาน โดยคาดหวังว่า ในเฟสแรกจะสามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนได้ประมาณ 250 แห่ง และในจำนวนนี้จะมีโรงไฟฟ้าชุมชนรูปแบบเร่งด่วน นำร่องเกิดขึ้นก่อน 10-20 แห่งภายในกลางปี 2563

สำหรับรูปแบบการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนที่พพ.นำเสนอจะมี 7 รูปแบบหลักได้แก่

1.โรงไฟฟ้าชุมชนก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)

2. ไฮบริดก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน-พลังงานแสงอาทิตย์)

3.ชีวมวล

4. ไฮบริดชีวมวล-พลังงานแสงอาทิตย์

5.ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย) 6.ไฮบริดก๊าซชีวภาพ(น้ำเสีย/ของเสีย)-พลังงานแสงอาทิตย์

7.พลังงานแสงอาทิตย์

อย่างไรก็ตามรูปแบบนี้เป็นเพียงข้อเสนอเท่านั่น อาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดได้ ขณะที่โรงไฟฟ้าขยะนั้นจะแยกออกไปดำเนินการต่างหากเพราะเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน และจากที่มีการระดมความเห็นครั้งนี้สิ่งสำคัญ คือเอกชนและภาคประชาสังคมต่างเห็นด้วย ที่จะให้เกิดโครงการนี้โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ และรายได้จากการขายเชื้อเพลิงที่มาจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและพืชพลังงาน

เช่น หญ้าเนเปียร์ โดยสัดส่วนการถือหุ้นเบื้องต้นของชุมชนในโรงไฟฟ้าจะอยู่ราว 10-30% และส่วนใหญ่เห็นด้วยคือส่วนแบ่งรายได้ที่จะนำคืนสู่ชุมชนจากโรงไฟฟ้าชุมชนนั้นจะมีอย่างน้อย 0.25 บาทต่อหน่วย โดยคงจะต้องระดมสมองในรายละเอียดอีกครั้ง เพราะจะต้องให้สอดรับกับอัตรารับซื้อไฟฟ้ารูปแบบ FiT (Feed in Tariff)

ทั้งนี้ พพ. ได้นำเสนอรูปแบบโรงไฟฟ้าชุมชน 7 รูปแบบเบื้องต้น และเสนอรูปแบบร่วมทุนให้วิสาหกิจชุมชนถือหุ้น 10% (หุ้นบุริมสิทธิ)ที่เหลือเป็นเอกชน 90% โดยสามารถดึงภาครัฐเข้ามาร่วมถือหุ้นในส่วนของเอกชนได้ด้วย ระยะเวลาสนับสนุน 20-25 ปี

ทางด้าน บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (UAC) เตรียมเสนอโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ที่ใช้พืชพลังงาน 2 โรงรวม 3 เมกะวัตต์ที่ขอนแก่น ส่วนบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)(NER) กล่าวว่า มีโครงการโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส 2 โครงการ โครงการละ 2เมกะวัตต์ ใช้หญ้าเนเปียและมูลสัตว์เป็นเชื้อเพลิง โดยโรงแรกคาดว่าจะแล้วเสร็จพ.ย.นี้ และโรงที่ 2 จะแล้วเสร็จ ธ.ค. 2562

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ