“กุลิศ”  เตรียมประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมคัดเลือกนำเข้า LNG แบบสปอต 24 ต.ค.นี้

กุลิศ ชี้แจงความคืบหน้าการนำเข้า LNG แบบ Spot ได้ดำเนินการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้ค้า LNG และเตรียมเอกสารเพื่อจัดหา LNG เสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมออกประกาศเชิญชวน ภายใน 24 ตุลาคม 2562 นี้

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แบบตลาดจร (Spot) ว่าตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)วานนี้ (21 ตุลาคม 2562) ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดหา LNG ปริมาณนำเข้า 2 ลำเรือ ลำเรือละ 65,000 ตัน ลำแรกนำเข้าประมาณธันวาคม 2562 และลำที่ 2 ประมาณ เมษายน 2563 โดยให้มีการทดสอบระบบการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ (TPA) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 นี้

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 กบง.เห็นชอบให้ กฟผ. จัดหา LNG แบบ Spot ปริมาณไม่เกิน 200,000 ตัน สำหรับการทดสอบระบบการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ (TPA) ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นั้นทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และ กฟผ.ซึ่งได้รับมอบหมายไปพิจารณาความเหมาะสมด้านปริมาณและช่วงเวลาในการจัดหาLNG สำหรับการทดสอบระบบ ได้นำกลับมาเสนอ กบง. ในการประชุมวานนี้

ทั้งนี้ กฟผ. จะดำเนินการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้ผลิตหรือผู้ค้าที่มีคุณสมบัติสามารถเสนอราคา ต่อ กฟผ. และจัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดหา LNG แบบ Spot เสร็จแล้ว คาดว่าจะสามารถออกเอกสาร   เชิญชวนผู้ค้าหรือผู้ผลิต LNG ซึ่งรวม ปตท. เทรดดิ้งด้วย ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2562

นอกจากนี้ การเจรจาหาข้อยุติในการนำเข้าแอลเอ็นจี กับบริษัท ปิโตรนาส แอลเอ็นจี จำกัด ที่ กบง. มอบหมายเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ให้ กฟผ.หาข้อยุติเรื่องการนำเข้า LNG  1.5 ล้านตันนั้น อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเช่นที่ได้มีการเผยแพร่ ซึ่งต้องพิจารณาถึงกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

“กฟผ.เป็นผู้รับนโยบายมาปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ และขอยืนยันว่า การเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นประธานบอร์ด กฟผ.เป็นการเข้ามาเพื่อกำกับการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของรัฐบาล โดยจะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใสสามารถตรวจสอบการทำงานได้”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ