ส.อ.ท. จับมือ CCPIT มณฑลกวางตุ้ง เสริมแกร่งนวัตกรรมไทย-จีน ร่วมมือด้านการค้าการลงทุน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ส.อ.ท. ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง (China Council for the Promotion of International Trade Guangdong Committee: CCPIT) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและอำนวยความสะดวกทางธุรกิจระหว่างกัน โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม

เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่ออนาคต รวมถึงความร่วมมือด้านงานวิจัย การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า เทคโนโลยี วัฒนธรรม การศึกษา และการท่องเที่ยว ครอบคลุมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสาขาที่ทั้ง 2 ฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน

พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุนของทั้ง 2ฝ่าย โดยมณฑลกวางตุ้งมีศักยภาพทางนวัตกรรม มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง มีเขตเศรษฐกิจพิเศษถึง 3 แห่ง คือ เมืองเซินเจิ้น เมืองจูไห่ และเมืองซัวเถา

ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในกรอบความร่วมมือเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจปากแม่น้ำจูเจียง (PRD) และยังเป็นศูนย์กลางของ งานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ Canton Fair อีกด้วย คาดว่าการที่คณะ CCPIT มาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ จะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน

โดยไทยกับมณฑลกวางตุ้งมีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 2.3 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือ 1 ใน 4 ของการค้ารวมระหว่างไทย-จีน และยังมีการสอดคล้องกันในเรื่องการส่งเสริมการลงทุน โดยประเทศไทยมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งด้านกายภาพและบุคลากร

เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล รองรับการลงทุนจากต่างประเทศ และเชื่อมโยงกับเส้นทาง BRI ของจีน รวมถึง Greater Bay Area (ฮ่องกง มาเก๊า และมณฑลกวางตุ้ง) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจของจีน ที่จะนำไปสู่การเชื่อมโยง Supply Chain ของสินค้าและบริการในภูมิภาค

นายวีรชัย มั่นสินธร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรม ไทย-จีน สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดตั้ง สถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน (Thailand – China Industrial Cooperation Institute) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมระหว่าง 2 ประเทศ

อีกทั้งยังช่วยประสานงาน ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจและอุตสาหกรรมระหว่างกันอีกด้วย โดยในวันนี้ได้รับเกียรติต้อนรับคณะผู้แทนจากมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งมณฑลกวางตุ้ง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน และเป็นมณฑลใหญ่ มีมูลค่า GDP สูงมากที่สุดของประเทศจีน มาตลอด 30 ปีติดต่อกัน

โดยในปีที่ผ่านมา มีมูลค่า GDP สูงถึง 9.73 ล้านล้านหยวน หรือประมาณ 1.47 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งการลงนามความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมฯ และ CCPIT ในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในภาคเอกชนระหว่างไทยและจีนมากยิ่งขึ้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ