เปิดให้ “ชาวไร่อ้อย” จดทะเบียนรับการช่วยเหลือทุกรูปแบบ ก่อน 29 พ.ย.นี้

นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายกรัฐมนตรี ใน ครม.สัญจรเมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของเกษตรกรชาวไร่อ้อย จึงให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าดูแลปัญหาชาวไร่อ้อยอย่างใกล้ชิด

โดยขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้เปิดให้บริการรับจดทะเบียนชาวไร่อ้อย และหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

Advertisement

โดยเกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียน ได้ที่เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1 – 8 และหน่วยประจำโรงงานน้ำตาลทั้ง 57 แห่งทั่วประเทศ ฟรีไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

โดยสิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยจะได้รับจากการจดทะเบียน คือ 1) ได้รับสิทธิ์ในการส่งอ้อยเข้าโรงงานอย่างถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 2) ได้รับเงินค่าอ้อยเพิ่มขึ้นกรณีที่การประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้าย มากกว่าราคาอ้อยขั้นต้น และ 3) ได้รับการสนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือต่างๆ จากภาครัฐ
อาทิ โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อยรายเล็ก รวมถึงโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ในอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ซึ่งเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวไร่อ้อย และสร้างความมั่นคงในการทำอาชีพไร่อ้อย

Advertisement

ทั้งนี้ เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ขอจดทะเบียน จะต้องปลูกอ้อยในท้องที่ฯ ที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายกำหนด และมีสัญญาส่งอ้อยให้แก่โรงงานน้ำตาลหรือส่งผ่านหัวหน้ากลุ่ม ชาวไร่อ้อย ส่วนการขอจดทะเบียนเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย จะต้องมีสัญญาส่งอ้อยให้แก่โรงงาน

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่จดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อย หรือจดทะเบียนเป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ 2527 จะได้รับความช่วยเหลือต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน จากกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง จึงถือเป็นข้อดี ของการจดทะเบียนดังกล่าว ขอให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกคน มาลงทะเบียนกันก่อน 29 พ.ย.นี้ เพื่อจะได้รับการดูแลกันอย่างทั่วถึง