“อธิบดีใหม่” ออกโรงเอง โต้ 10 วาระร้อนส.ประมง

“มีศักดิ์” ตอบ 10 คำถามสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ตั้ง 4 คณะอนุกรรมการร่วม ชูนโยบายร่วมกันแก้ปัญหาวิกฤตชาวประมง

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ได้ระบุถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมง 10 ด้านต่อกรมประมงนั้น ขอยืนยันว่าในภาพรวมทางนายเฉลิมชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาโดยมอบให้นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษากระทรวงร่วมกับกรม และสมาคม

การประมงแห่งประเทศไทย สมาคมประมงพื้นบ้าน และสมาคมที่เกี่ยวข้องจัดประชุมทุกสัปดาห์ต่อเนื่อง เพื่อรับฟังปัญหา ทั้งยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทยและคณะอนุกรรมการ 4 คณะ เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วม

ทั้งนี้ กรมดำเนินการแก้ไขปัญหาตาม 10 ข้อเรียกร้องของสมาคมแล้ว ประกอบด้วย 1) ปัจจุบันไม่มีกฎหมายที่สร้างภาระให้ชาวประมง แต่มีการออกกฎหมายลำดับรอง เพื่อส่งเสริมอาชีพ 2) ขณะนี้ได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.ก.การประมง 2558 ซึ่งมาจากทุกภาคส่วน คาดว่าจะแล้วเสร็จใน 90 วัน 3) การซื้อเรือคืน นำเรือออกนอกระบบ ในปี 2563 จำนวน 53 ลำ งบประมาณ 294.8 ล้านบาท จากปี 2562 ที่นำเรือออกนอกระบบแล้ว 252 ลำ งบประมาณ469.6 ล้านบาท อยู่ระหว่างการจ่ายเงินชดเชย และกรมจัดทำโครงการนำเรือออกนอกระบบ ระยะที่ 2 สำหรับผู้ที่จะเลิกอาชีพประมง 2,768 ลำ งบประมาณ 7,143.8 ล้านบาท เตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา 4) ขณะนี้รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบเสนอ ครม. เร่งรัดสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ชาวประมงภายในเดือน ธ.ค.นี้ วงเงิน 5,300 ล้านบาท 5) กรมเสนอต่อกระทรวงแรงงานเพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) พิจารณาแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง ภายในเดือนนี้

6) ทางกรมจะหารือกับกระทรวงแรงงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติที่ส่งผลกระทบกับชาวประมง 7) เรือประมงที่มีขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอส ไม่ควรมีนโยบายให้ติด VMS เช่น การชักชวนให้เรือประมงขนาดดังกล่าวทดลองติดตั้งฟรี ส่วนเรือขนาดตั้งแต่ 10-29.99 ตันกรอสนั้น กรมยังไม่มีนโยบายให้ติดตั้ง VMS หรือทดลองใช้

8) ขอให้หยุดนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาถล่มตลาดที่จะส่งผลกระทบต่อชาวประมง ทางกรมใช้ระบบควบคุมการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศ จัดให้มีการตรวจสอบการนำเข้า ทั้งยังได้เจรจาและสร้างความร่วมมือด้านต่าง ๆ 9) ขอให้พิจารณาเพิ่มวันทำการประมง ขณะนี้ทางกรมอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลปริมาณสัตว์น้ำจากการที่เรือประมงบางส่วนที่ได้รับจัดสรรแล้วไม่ได้ออกทำประมง เพื่อนำมาจัดสรรเพิ่มวันทำประมงต่อไป และ 10) กรมจะประสานกับคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร (โครงการน้ำมันเขียว) ให้ทบทวนที่บังคับให้ชาวประมงต้องจ่ายเงินผ่านบัตรฟลีตการ์ด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ