ส.ป.ก. ตอบ ทำไมไม่มีอำนาจเอาผิด “เอ๋ ปารีณา” ได้ ย้ำไม่ใช่การเอื้อประโยชน์

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า กรณีการครอบครองที่ดิน หมู่ 6 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ประกอบธุรกิจเป็นฟาร์มไก่ชื่อ “เขาสนฟาร์ม” ที่นั้นในพื้นที่ สปก.นั้น ขอยืนยันอีกครั้งว่า ที่ดินบริเวณดังกล่าวได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ได้ครอบครองเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 การครอบครองดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการตราพระราชกฤษฎีกาปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจึงไม่เป็นผิดฐานบุกรุกที่ดิน สปก.

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของ สปก. คือการรวบรวมที่ดินที่อยู่ในเขตปฏิรูปเพื่อนำมาจัดให้กับเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรตามกฎหมาย ดังนั้น เมื่อน.ส.ปารีณาได้ส่งมอบที่ดินคืนให้กับ สปก. การดำเนินการในส่วนของ สปก. จึงสิ้นสุดลง

อย่างไรก็ตามการครอบครองที่ดินของน.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ จะไม่เป็นความผิดพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แต่อาจเป็นความผิดตามกฎหมายอื่น อาทิ ประมวลกฎหมายที่ดิน พระราชบัญญัติ( พรบ.) ป่าสงวนแห่งชาติ และ พรบ. ป่าไม้ แต่กฎหมายดังกล่าวมิได้อยู่ในความรับผิดชอบของ สปก. แต่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมที่ดินและกรมป่าไม้

ดังนั้น กรมที่ดินและกรมป่าไม้ จะต้องไปร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงเป็นเหตุผลที่ สปก. มิได้ดำเนินคดีอาญากับน.ส.ปารีณา โดยการไม่ดำเนินคดีมิได้เป็นการช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องหากแต่เนื่องจาก สปก. ไม่มีอำนาจตามกฎหมายแต่อย่างใด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ