ฉลุย! บิ๊กป้อม ไฟเขียว มท. ก่อสร้างจัดการน้ำเสีย 464 แห่ง 4 หมื่นล้าน

ฉลุย! บิ๊กป้อม ไฟเขียว มท. ก่อสร้างจัดการน้ำเสีย 464 แห่ง 4 หมื่นล้าน กปภ.ชง กนช. เคาะ 14 โครงการจ่ายน้ำประปา 1 หมื่นล้าน ในพื้นที่ EEC

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.62 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 6 ด้าน ครั้งที่ 1/2562 ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมรับทราบแผนปฏิบัติการของหน่วยงานภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยองค์การจัดการน้ำเสีย เสนอโดยกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการระหว่างปี 2564-2580 แบ่งกรอบการดำเนินงาน 3 ระยะ รวมระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้องก่อสร้าง 464 แห่ง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 780 แห่ง วงเงินมากกว่า 4 หมื่นล้านบาท สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 1.70 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวัน โดยจะบรรจุเข้าสู่แผนแม่บทและขับเคลื่อนในปี 64

สำหรับโครงการเพื่อการพัฒนา ปี 2562 และปี 2563 โดยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิต ระบบส่งน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ที่ประสบปัญหา ให้สามารถบริหารน้ำประปาแก่ประชาชนได้เพิ่มขึ้นอีก 10 ปีข้างหน้าอย่างพอเพียง ตอบสนองนโยบายรัฐบาลทั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จำนวน 14 โครงการ วงเงินมากกว่า 1 หมื่นล้านบาท เพื่อขยายระบบประปาเดิม

“เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีกำลังการผลิตน้ำประปาเพิ่มขึ้นอีก 513,960 ลบ.ม./วัน และสามารถให้บริการผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้นอีก 453,583 ราย (ประมาณ 729,542 คน) แต่เนื่องจากแผนปฏิบัติดังกล่าวมีเป้าหมายและรายละเอียดในระยะปี 62-63 เท่านั้น ที่ประชุมจึงมอบให้ กปภ.กลับไปจัดทำรายละเอียดของแผนปฏิบัติการดังกล่าวมีเป้าหมายและครบทุกแผนงาน และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมแหล่งน้ำต้นทุนให้เพียงพอและชัดเจนยิ่งขึ้นว่าจะนำน้ำต้นทุนมาได้อย่างไร โดยในช่วงบ่ายจะหารือกับ กปภ. โดยเฉพาะในพื้นที่อีอีซีจะมีปัญหาหรือไม่ ซึ่งจะเสนอรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อีอีซีเพื่อเสนอกอช.ในวันที่ 20 ธ.ค.”

นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เสนอแผนบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาน้ำในจังหวัดภูเก็ต พล.อ.ประวิตรได้มอบให้สนทช.พิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

“พล.อ.ประวิตรได้สั่งการเรื่องน้ำบาดาลที่ได้อนุมัติงบประมาณราว 1 พันล้านบาทไปแล้วแต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ที่ผ่านมา เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์”

ขณะที่โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนและระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนแล้งทิ้งช่วงและอุทกภัย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่โดยการสูบน้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนประเภทน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ด้วยเครื่องสูบน้ำ ซึ่งมีระบบเชื่อมต่อกับแผงโซล่าเซลล์เพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำ เข้าไปสำรองเก็บในถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ พร้อมพัฒนาระบบกระจายน้ำและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำให้กับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ให้เพิ่มสูงกว่าปัจจุบัน จำนวน 5,583 แปลง เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 320,453 ราย ในพื้นที่ 5,520,422 ไร่ โดยให้จัดทำแผนเร่งด่วนเสนอให้กนช.พิจารณารวมทั้งจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการระยะ 20 ปี และเสนอให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพิจารณาเห็นชอบต่อไป ในวันที่ 20 ธ.ค.เพื่อให้ทันต่อการของบประมาณรายจ่ายประจำปี 64 ซึ่งสำนักงบประมาณให้เวลาไว้ปลายเดือนม.ค.63 ต้องให้จบ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ